14 augustus 2011

Polderpop 2011 in Leuth

In Leuth werd zondag Polderpop 2011 gehouden op het terrein achter het Morgenbad. Maar liefst 13 bands speelden tijdens deze 22e editie op twee podia. Dit gratis toegankelijke popgebeuren vond plaats onder goede weersomstandigheden en trok weeer veel bezoekers. Op het PolderPodium speelden zeven bands welke nog niet zijn doorgebroken bij het grote publiek, maar waar je zeker meer van gaat horen. Op het Pingopodium speelden vijf jonge bands uit gemeenten rondom Nijmegen, aangevuld met Villa Zeno, een nieuwe jonge belofte uit de Achterhoek.Van drie bands, Through the Struggle uit Groesbeek, Birth of Joy en Audio Outrage werden foto’s gemaakt. De presentatie was in handen van Mike Arntz. Het was de derde keer, dat Polderpop op deze lokactie werd gehouden.zie de foto’s.

DSCF3508_Polderpop

Bron: de Gelderlander

Dromen van een doorbraak (door Rob Jaspers)

LEUTH –
Het poppodium achter het Morgenbad in Leuth heeft een naam onder beginnende bands en zangers. Want ooit stond hier De Staat te spelen. Singer- songwriter Marike de Jager, anno 2011 ook goed voor diverse bijzondere al­bums, was eveneens als jonkie te gast op Polderpop in Leuth.

„ Dat zijn leuke herinneringen voor de vrijwilligers die dit festival al 22 jaar organiseren”, zegt Polder­popcoördinator Erik Brugman.

Hij organiseert het festival vooral om jonge bands een kans te bie­den én om jongeren uit het eigen dorp en regio te leren ‘ hoe je sa­men iets bijzonders kan organise­ren’. „ Samen iets voor elkaar krij­gen. Van zulke ervaringen kun je later nog veel plezier hebben.” De­ze woorden verraden dat hier een oud-jongerenwerker spreekt.

Brugman geniet deze zondag met volle teugen van de jonge regiona­le muzikanten die soms doodze­nuwachtig het podium opkruipen. Want hij weet: ze dromen alle­maal van een doorbraak.

Neem de piepjonge hardcore me­tal band Through the Struggle uit Groesbeek. Eerder dit jaar kwam deze groep als winnaar te voor­schijn bij het Pingo-podium in Groesbeek.

Pingo is een initiatief van het Cul­tuurpact Rond Nijmegen. Culture­le instellingen proberen via uitda­gende programma’s jongeren van 12 tot 23 jaar bij theater en muziek te betrekken. Het is een succesvol­le actie. In zeven dorpen hebben jongeren het afgelopen jaar weer bijzondere optredens bedacht. In vijf dorpen leidde Pingo tot een competitie tussen beginnende mu­ziekbands. Dat leverde vijf bands een nominatie op voor Polderpop. Through the Struggle zette Polder­pop zondagmiddag snel op scherp. Wild stampend werd het publiek verrast met keiharde metal. Zet agressie en kwaadheid om in ener­gie, is de boodschap van de Groes­bekers.

Ze durfden op het podium te be­kennen dat ‘niet iedereen onze muziek op prijs stelt’. De agressie­ve ritmes vielen echter deson­danks prima in de smaak.

De vijf metaljongeren dromen nu al van een volgende stap. Ooit wil­len ze spelen op Groezrock in het Belgische Meerhout. Dat is hét jaar­lijks festival voor punk- en metal­bands in Europa met vaak meer dan 35.000 bezoekers. „Het klein­ste podium is al goed. Dat is trou­wens ook het gezelligste”, zegt gita­rist Barend.

Waarom ook niet? Na Polderpop kan veel heeft Nijmeegse rock­band De Staat bewezen. Maar Groesrock, het jaarlijkse kleinscha­lige metalfestival in de eigen regio, is ook al een mooie volgende stap.