9 juli 2011

Afscheid Ben Klaassen als voorzitter Seniorenraad Ubbergen

Na 11 jaar heeft Ben Klaassen op 8 juli  afscheid genomen als voorzitter van de Seniorenraad  Ubbergen. Nu hij  75 jaar geworden is vindt hij dat de tijd gekomen is dat een jongere senior het stokje van hem overneemt. Het afscheid vond plaats tijdens een informele bijeenkomst met de leden van de seniorenraad en wethouder Leidy van der Aalst. Zowel Ben Klaassen als wethouder Leidy van der Aalst benadrukten in hun toespraken het belang van de seniorenraad als adviesorgaan van de gemeente en de prettige en constructieve manier waarop in de afgelopen jaren  is samengewerkt. Jan Donderwinkel sprak een woord van dank uit namens de seniorenraad en bood de scheidende voorzitter een overzicht aan van generaties en hun kenmerken.  Omdat het de afsluitende bijeenkomst was van het vergaderseizoen kregen alle andere leden (de dames T. Wieland, N. Megens, T. Zuurhout en G.Engelen en de heren J. Donderwinkel, F den Hertog en S. Wieland)  een mooie bos bloemen voor hun inzet in het afgelopen jaar. zie de foto’s

DSC_6475_Ben_Klaassen