5 mei 2011

Dodenherdenking Ooij

Niet zo groots als in het afgelopen jaar, maar daardoor niet minder indrukwekkend, vond woensdagavond de dodenherdenking plaats in Ooij. Na de Heilige Mis in de H.Hubertuskerk van Ooij vond voor de kerk de plechtigheid plaats bij het oorlogsmonument. Daar werden door diaken Henk Nieuwenhuis de namen opgenoemd van alle, in de 2e Wereld oorlog omgekomen Ooijse inwoners. Muzikale medewerking werd verleend door het gemengd Koos en harmonie De Ooijse Toekomst. Tevens verleende schutterij Eendracht, samen met de drumband, medewerking aan deze plechtigheid. Namens het gemeentebestuur was wethouder Ria Barber aanwezig.  zie de foto’s.

DSC_0742dodenherdenking_Ooij