2 mei 2011

Spreeuwenfamilie zorgt voor vertraging.

Een spreeuwenfamilie heeft er voor gezorgd dat een portaal van de verkeerslichten in Beek, welke verwijderd moet worden i.v.m. de reconstructie van het kruispunt van de N325 en de N840, daar niet weggehaald kan worden. Vader en moeder spreeuw hebben namelijk een nest gebouwd boven in het portaal en zijn momenteel druk bezig om hun kroost van voedsel te voorzien. Totdat de jonge vogels zijn uitgevlogen, moet het portaal daar nog blijven staan. Dit werd opgemerkt door Jochem Kühnen, die provinciale Waterstaat daarvan op de hoogte heeft gebracht. Hij heeft aan het portaal een affiche gehangen, waarop hij uitlegt, dat het verstoren van het nest een overtredingen van de Flora en Faunawet oplevert. zie de foto’s
DSC_9682spreeuwen_copy

Jochem Kühnen meldde als reactie op bovenstaand berichtje: Er wordt door een van hun kantonniers dagelijks bekeken of de Spreeuwen nog aanwezig zijn. Als vermoed wordt dat de jongen zijn uitgevlogen wordt dat gecontroleerd met een hoogwerker. Als de jongen zijn uitgevlogen word de opening gesloten zodat geen tweede nestgeval plaats kan vinden en de werkzaamheden verder kunnen. Mijn vriendin heeft vorig jaar, toen de Spreeuwen daar ook al nestelden, de Provincie al op de hoogte gebracht en geadviseerd maatregelen te nemen deze situatie te voorkomen. Ik ben blij dat het voor de Spreeuwen toch goed afloopt.