16 april 2011

Koningin Beatrix op staatsbezoek in Dresden.

Koningin Beatrix heeft deze week tijdens haar staatsbezoek aan Duitsland ook de stad Dresden aan gedaan. Begeleid door 15 motorrijders van de politie van de Freistaat Sachsen en heel veel beveiligers van de politie, maar ook veel journalisten, bracht ze onder andere een bezoek aan de Frauenkirche, welke in 1945 geheel verwoest was en in  2005, na een jarenlange restauratie, weer in gebruik was genomen. Daarna ging ze te voet, samen met Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima en in gezelschap van Sachsens Minister President Stanislaw Tillich , te voet door een deel van  de oude historische binnenstad van Dresden. Het koninklijk gezelschap bezocht daarna het museum Grünes Gewölbe, waar de grote kunst- en antiekcollectie van de Saksische keurvorsten te bewonderen is. zie de foto’s zie eigen filmpje

DSC_2833Dresden

zie filmpje op YouTube Zie filmpje op YouTube1

zie filmpje 2 op YouTube zie filmpje 3 op YouTube

zie filmpje

 

door Hans Jacobs Bron: De Gelderlander.

Rondgang Dresden loopt uit op chaos
DRESDEN – Misschien dat koningin Beatrix vanochtend nog even een korte wandeling maakt door het herbouwde oude centrum van Dresden. In elk geval ziet ze dan meer dan tijdens de officiële rond­gang gisteren. Die liep uit op een chaos.

Waar de Berlijners het koninklijk bezoek negeerden, was in de Saksi­sche hoofdstad veel volk op de been om koningin Beatrix samen met prinsWillem-Alexander en prinses Máxima een stadswande­ling te zien maken. Meer publiek ook dan waarop de politie had ge­rekend. Dat betekende dat het ge­zelschap compleet werd ingesloten en door het woud aan paraplu’s ei­genlijk niets van de omgeving zag.

De tientallen fotografen hadden ook geen instructies gekregen, het­geen kort daarvoor in de Frauen­kirche al tot veel geduw en getrek leidde.

De evangelisch- lutherse bisschop van Saksen, Jochen Bohl, mocht bij het altaar dan voorgaan in ge­bed en vragen om vrede, een paar meter verder klauterden Duitse ca­meramannen en fotografen over de kerkbanken om alles nog iets scherper in beeld te krijgen. Ook als daardoor een collega zijn uit­zicht kwijtraakte. „Wij zijn te net­jes”, mopperde een Nederlandse fotograaf. De koningin deed net of ze het fotografentumult niet merk­te en liet zich bijpraten over de herbouw van het markante gods­huis.

Beatrix kwam de Frauenkirche bin­nen via het portaal waaraan ze een boogsteen heeft bijgedragen.

Die schenking, die de koningin deed tijdens een bezoek in 1999, geeft haar nog steeds veel vreugde. „ Ze leeft echt mee met Dresden, haar belangstelling is oprecht”, al­dus burgemeester Dirk Hilbert, die het gezelschap samen met de Saksische minister-president Sta­nislaw Tillich rondleidde.

Zonder regen en mét dranghekken of duidelijke persvakken was de stadswandeling ongetwijfeld een succes geworden, maar nu was het spitsroeden lopen, ook voor de ko­ninklijke beveiligers.

De rust keerde pas terug toen de deuren dicht gingen voor de be­zichtiging van het ‘groene gewelf’, de gereconstrueerde schatkamer van de Saksische koningen.

Na de blik op de rijke historie was het tijd voor een blik op de toe­komst, met een bezoek aan het in 1993 opgerichte zonnepanelenbe­drijf Solarwatt. Beatrix zou ook wel zonnepanelen willen voor haar kas bij Huis ten Bosch, zo ver­klapte ze, maar er zijn ook voor haar bureaucratische hindernissen in de vorm van vergunningen.

‘ Duurzaamheid’ – Nederland kan hierin een voorbeeld nemen aan Duitsland, aldus de koningin eer­der deze week – stond ook op de agenda tijdens een aansluitende se­minar over ‘schone energie’. Wil­lem- Alexander pleitte daar voor meer gebruik van zonne-energie.

„Met behulp van de zon zou het mogelijk zijn om ons energiepro­bleem op te lossen”, aldus de prins. „ De gebeurtenissen in Japan onderstrepen nog eens hoe belang­rijk het is, het aandeel van zon, wind en water in onze energie­voorziening te verhogen.”