5 april 2011

Afscheidslunch voor Frits Meurs

Na 38 jaar werken bij de gemeente Ubbergen kwam er op 5 april een einde aan het werkzame leven van Frits Meurs, die intussen wel zijn sporen verdiend had bij de gemeente Ubbergen. Hij gaat met pensioen.  Zijn collega’s hadden daarom een afscheidslunch voor hem bereid tussen een project van hem bij het waterrad tegenover het gemeentehuis. Hij was nl. een enthousiaste meedenker en ontwerper van het project ‘Water werkt’ van 2000 – 2002. Hij houdt nog steeds excursies om ‘Water werkt’ te laten zien en kan daarbij smakelijke verhalen vertellen. Frits had de zorg voor het functioneren van de riolering en rioolgemalen; dus plannen maken en projecten uitvoeren, hij had de zorg voor de opvang en afvoer van het regenwater en het bronwater en hij was tot het laatst bezig met zogenaamde afkoppelplannen (= regenwater afkoppelen van vuilwaterriool) , niet alleen in Beek en Ubbergen, maar ook met de voorbereiding in Leuth en Ooij. Zijn laatste project was het restaureren van de spoelput op de Smorenhoek. Maar ook was hij enthousiast meedenker bij het realiseren van de natuurlijke omgeving bij de nieuwe Havo in Ubbergen. Hij heeft er verder voor gezorgd dat in het buitengebied de zogenaamde drukriolering is aangelegd. Daarbij had hij ook de zorg voor het onderhoud van de gebouwen van de gemeente en ging hij samen met bewoners proberen rioolproblemen op te lossen en praktische oplossingen te bedenken. Hij werkte daarbij continu samen met waterschap Rivierenland. Door zijn schat aan aan ruim 38 jaar plaatselijke kennis (dus in Ubbergen), zullen de andere medewerkers van de gemeente Ubbergen hem nog zeker gaan missen. Dinsdagmiddag werd hem in het gemeentehuis een afscheidsreceptie aangeboden. zie de foto’s

DSC_9860Frits_Meurs_copy