14 maart 2011

Miillingen wil zich zelf opheffen.

MILLINGEN AAN DE RIJN – Het gemeentebestuur van het noodlijdende Millingen aan de Rijn wil zichzelf opheffen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover een brief geschreven aan de provincie en minister Donner van Binnenlandse Zaken. Volgens burgemeester Schuurmans is opheffen de enige oplossing voor de gemeente. Er wordt dan geld bespaard en dat maakt het voor buurgemeenten mogelijk aantrekkelijker om met Millingen te fuseren, verwacht de burgemeester. Eerder werd al bekend dat buurgemeenten Ubbergen en Groesbeek niet met Millingen aan de Rijn willen fuseren. Dat heeft onder meer te maken met de belabberde financiële situatie van Millingen. zie het artikel op omroep Gelderland.

 

DSCF7266Millingen_copy

 

 

‘Opheffen’ gemeente Millingen trekt veel landelijke aandacht
door Geert Willems (Bron: de Gelderlander)
MILLINGEN –
De gemeente Millin­gen is de afgelopen week over­spoeld met landelijke aandacht na­dat zij in een brief aan de provin­ciebestuur heeft aangegeven zich­zelf te willen ‘opheffen’. Diverse ra­dio- en televisiezenders hebben in­middels burgemeester Schuur­mans en wethouder Peter Was­sink laten uitleggen hoe dat nu pre­cies zit. Het dagblad Trouw is be­zig een paginagroot artikel te schrijven over het Probleemgeval Millingen.

De bron van alle aandacht is de brief aan de provincie, waarover deze krant vorige week donderdag berichtte. Millingen spreekt al ja­ren de wens uit om te herindelen met andere gemeenten, waarmee de gemeente in feite ook ophoudt te bestaan. In de brief gebruikt het gemeentebestuur het woord ‘op­heffen’ en dat heeft ineens heel veel aandacht opgeleverd. „We heb­ben voor het eerst berekend hoe­veel we zelf kosten als gemeentebe­stuur”, legt burgemeester Schuur­mans uit. Voor Millingen is dat één van de weinige bezuinigingen die ze zelf nog kan doorvoeren. Toen bleek dat het 1,4 miljoen euro kost om een zelfstandige gemeente draaiend te houden. „Natuurlijk ra­ken we dan ook geld kwijt, zoals de uitkering uit het gemeente­fonds. Maar netto zouden we daar­mee 7 ton overhouden. Ik begrijp dat die rekensom ook in andere ge­meenten is aangekomen.”

In de brief spreekt het gemeentebe­stuur zich onomwonden uit om er mee te stoppen. ‘ Wij vinden dan ook dat het hebben van eigenstan­dige bestuursorganen in een klei­ne gemeente een luxe is die we ons niet meer kunnen veroorlo­ven. Wij pleiten er dus voor om ons weg te bezuinigen.’ De enige mogelijkheid voor ophef­fen is opgaan in een andere ge­meente, maar de beoogde partners Ubbergen, Groesbeek en Heumen houden voorlopig de boot af. Mil­lingen moet onder meer eerst de eigen financiën op orde hebben. Binnenkort krijgt Millingen dan ook waarschijnlijk de artikel-12 sta­tus, zodat de gemeente recht heeft op een hogere rijksbijdrage.