1 maart 2011

Stemmen op woensdag 2 maart

Woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met uw stempas en identiteitsbewijs kunt u binnen uw eigen gemeente stemmen in een willekeurig stemlokaal. De stemlokalen zijn woensdag 2 maart van 7.30 tot 21.00 uur geopend. Laat uw stem niet verloren gaat.
De opkomst bij de stembureaus in Beek en Ooij was goed. Omstreeks 18.00 uur was de 50 % al bijna gehaald bij het stembureau in Ooij. De uiteindelijke uitslag voor de gemeente Ubbergen was een opkomst van 63,1% bijna 10 % meer dan in 2007.
zie de foto’s van de stembureaus Beek en Ooij.

DSCF8352

 

Over de Provinciale Statenverkiezingen

U kunt op 2 maart 2011 stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau. De leden van de Provinciale Staten benoemen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ook kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Dit wordt ook wel indirecte of getrapte verkiezingen genoemd. Deze verkiezing vindt binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van Provinciale Staten plaats.
Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in Provinciale Staten zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van uw provincie voor de komende vier jaren. Bovendien heeft u indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.