21 februari 2011

Groen licht voor dijkteruglegging Lent

Staatsseccretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft maandagmorgen in café Waalzicht in Lent het “groene licht” gegeven voor de dijkteruglegging in Lent. Hij gaf, ten overstaan van burgemeester Thom de Graaf en verantwoordelijk wethouder Jan van der Meer, heel veel pers en een handjevol Lentse bewoners een toelichting op de toekomstige ontwikkelingen in relatie tot Ruimte voor de Rivier in de omgeving van Nijmegen en Lent. Met dit project is een bedrag van 351 Miljoen Euro gemoeid en het is het grootste project in Nederland m.b.t. dit onderwerp. Na de presentatie ging het hele gezelschap naar de Waal, waar in het water de overeenkomst werd getekend door Atsma en de Graaf. zie de foto’s.

DSCF7281Atsma_copy

 

21/02/2011 (bron: website gemeente Nijmegen)

Een eiland in de Waal, voor de veiligheid van Nijmegen. Hiervoor heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven. Het eiland ontstaat door het terugleggen van de dijk en het aanleggen van een nevengeul. Dit gaat ervoor zorgen dat de inwoners van Nijmegen en Lent ook bij grotere rivierafvoeren veilig blijven. Voor het project Ruimte aan de Waal heeft het rijk 351 miljoen euro gereserveerd.

Het plan is één van de meest toonaangevende maatregelen binnen het project Ruimte voor de Rivier, dat rivieren op meer dan 30 plaatsen in Nederland meer ruimte zal geven. Bij Nijmegen-Lent maakt de Waal een zeer smalle bocht die zorgt voor opstuwing van de rivier bij hoogwater. Bij deze ‘flessenhals’ wordt de Waal straks verruimd door de dijk een stuk terug te leggen en in de uiterwaarden een nevengeul te maken. “Dit project levert naast meer veiligheid ook kansen op voor de stad en de bewoners op beide oevers. De Waal zal daarmee ook in de toekomst, in een nieuwe vorm, de identiteit van Nijmegen bepalen”, aldus Atsma.

Het project trekt ook veel internationale belangstelling. Vanwege het innovatieve karakter ervan krijgt ‘Ruimte voor de Waal’ zo’n 1 miljoen euro EU-subsidie om kennisdeling met andere Europese steden met hoogwaterproblemen te bevorderen. Atsma: “Het hoogwater in Nederland en het buitenland in de afgelopen maanden liet zien dat waterveiligheid de basis is van onze maatschappij en economie. Een goede voorbereiding op de toekomst heeft daarom mijn prioriteit. Daarnaast is het een kans voor Nederland om deze kennis internationaal te delen.”

Nu de staatssecretaris zijn goedkeuring heeft gegeven kan de uitvoering verder worden voorbereid, te beginnen met het bestemmingsplan. Streven is dat in 2015 de verlegde dijk en de nevengeul zijn gerealiseerd. De inrichting en bebouwing van het eiland ‘Veur-Lent’ zal daarna plaatsvinden.

Ruimte voor de Rivier
Doordat het klimaat verandert, krijgen rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk meer ruimte aan de rivieren. In 2006 heeft de Tweede Kamer daarvoor het programma Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Nijmegen is in 2008 begonnen met het plan voor de dijkverlegging bij Lent. Dat is gebeurd in intensieve samenwerking met bewoners en bedrijven uit Lent en Nijmegen, met gemeente, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie. Het programma Ruimte voor de Rivier is een voorbeeld voor de aanpak binnen het Deltaprogramma; het slim combineren van waterveiligheid met bijvoorbeeld, wonen, natuur en recreatie en de samenwerking zoeken met de regio en bewoners. Het Deltaprogramma is het overkoepelend programma waarin plannen worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we voldoende zoet water hebben.

Voor een impressie klik dan deze link aan ruimtevoorderivier.nl/impressies_lent

Stadseiland_Nijmegen_copy

Zie filmpje op YouTube

Ruimte voor de Waal (MijnNijmegenTV aflevering 7)