17 januari 2011

Ooievaar op Kekerdoms nest

Harry Hampsink uit Kekerdom heeft al weer een ooievaar gesignaleerd op het Kekerdomse nest.  Voor de ooievaar zelf is het een heel ander gezicht dan in de zomer, want het nest staat nu geheel in het water, dat als gevolg van het hoogwater in de Waal ook in de uiterwaarden is terecht gekomen. De Kekerdomse ooievaar is slechts enkele weken afwezig geweest en  waarschijnlijk hebben de relatief hogere temperaturen van afgelopen dagen ervoor gezorgd dat hij zijn nest weer heeft opgezocht. Voorbode van……  zie de foto’s van Harry Hampsink

Ooievaar_op_hoog_water_4a