13 december 2010

Hendrik Awater 60 jaar tussen de konijnen.

Hendrik Awater (80) uit Erlecom werd maandagavond gehuldigd voor het feit, dat hij 60 jaar lid is van de KLN, dat is de vereniging Klein Dierliefhebbers Nederland. In het bijzijn van zijn echtgenote, buurman(ook lid) en het voltallige bestuur van de  Konijnen- en Pluimveevereniging Millingen en Omstreken met voorzitter Aloys te Dorshorst en een afgevaardigde van de afdeling Gelderland, dhr. Jos Janssen, werden hem thuis in Erlecom de bij dit jubileum behorende speld en certificaat uitgereikt.  zie de foto’s.
DSC_8967Awater

Konijnenman Henk Awater Erlecom 60 jaar lid KLN (Klein Dierliefhebbers Nederland)

De Millingse Konijnen- en Pluimveevereniging (KPV M & O) viel de eer te beurt begin deze week Henk Awater uit Erlecom te kunnen huldigen wegens zijn 60-jarig jubileum bij de Kleindier Liefhebbers Nederland, de voormalige NKB en NHDB.

In het bijzijn van zijn echtgenote, zijn buurman, het voltallig bestuur van M & O o.l.v. voorzitter Aloys te Dorsthorst en de afgevaardigde van het bestuur van Klein Dierliefhebbers Gelderland de heer Jos Janssen, werd Henk in zijn huis aan de Erlecomseweg compleet verrast met deze huldiging.

Voorzitter memoreerde dat Henk Awater met zijn kleurdwergen alom bekend is in de polder en ver daarbuiten. Uit betrouwbare bron wist hij dat Henk vroeger geen markt of tentoonstelling kon aflopen of hij kwam wel met een dier thuis.

Begonnen in 1950 bij de vereniging NKF te Nijmegen met gele Vlaamse Reuzen, is hij na enige tijd overgegaan naar de toenmalige konijnenvereniging Pluimgraaf in Beek Ubbergen. Op 29 februari 1988 is Henk lid geworden van KPV M & O. Daar zond hij voor de eerste keer op de tentoonstelling in met Gouwenaars en met kleurdwergen. De kleurdwergen fokt hij al 20 jaar in alle mogelijke kleurslagen. Volgens Jos Janssen is Henk een trouw inzender van de Gelderland show. De naam Henk Awater kwam hij onlangs nog tegen in een catalogus uit 1964.  Henk fokte toen Witte Weners. Ook op de clubshows is hij menigmaal kampioen geworden met een van zijn konijnen. Jos prees zijn trouwe lidmaatschap en hij vond het een eer om Henk vervolgens de KLN-speld te mogen opspelden en om hem de daarbij behorende oorkonde te mogen uitreiken. Ook werd de echtgenote niet vergeten. Namens de vereniging bood Jos Janssen haar een fraaie bos bloemen aan.

Ondanks zijn 80-jarige leeftijd is Henk nog zeer actief in de konijnensport. Wie mocht denken dat Henk het ondertussen wel heeft gezien, slaat de plank mis. Recent is hij met een kleurdwerg zwart op de Liemersshow in Zevenaar nog algeheel kampioen geworden. Stilzitten is aan hem niet besteed.

Hij hoopt door te gaan zo lang hij er toe in staat blijft. Voor de komende tijd wordt hem door de voorzitter van M & O nog heel veel fokplezier en succes met zijn kleurdwergen toegewenst.  Op naar het volgende jubileum!