1 december 2010

Jubileumstuk de Optimist

Beste mede Optimisten

In december van dit jaar bestaat onze toneelvereniging “De Optimist” uit OOIJ 60 jaar. Dit willen we groots vieren op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2010. Dit doen we niet alleen, maar hopelijk samen met U. We gaan dit niet traditioneel vieren met een receptie en daarna een feestavond, maar we hebben iets anders voor u in petto. Wij als Toneelvereniging “De Optimist” bieden u iets aan. Namelijk een absurde komedie in twee bedrijven. Deze absurdistische komedie is geheel anders dan u gewend bent, maar biedt voor de toeschouwers alle ingrediënten voor een avondje kijkplezier. Het stuk volgt de lotgevallen van een groep toneelspelers, die de eenakter GEESTIG in studie neemt. U bent aanwezig bij de repetities van het toneelstuk, waarbij u getuige bent van alle facetten van het instuderen van de tekst en de mise-en-scene op aanwijzingen van de regisseur. Daarnaast maakt u ook de zaken mee, die er tijdens zo’n repetitieperiode mis kunnen gaan. De eenakter handelt over het bezoek van de onzichtbare overgrootvader Jerôme aan zijn (achter)kleinkinderen. Dat bezoek is Jerôme van “boven” opgedragen, om een grote fout, die hij tijdens zijn aardse leven gemaakt heeft, recht te zetten. Zoals gezegd, Jerôme is onzichtbaar en hij beweegt zich dan ook vrij tussen de spelers op het toneel door, zonder dat iemand hem kan zien en zonder dat iemand zijn doorlopende commentaar op alle gebeurtenissen kan horen. Alleen zijn achterkleindochter Sylvia krijgt de schrik van haar leven, want zij kan Jerôme wel zien en horen. Kortom, een onverwacht verhaal met onverwachte wendingen, dat u zeker een plezierige avond zal bezorgen.  Het kan zelfs zomaar zijn dat ook u deelgenoot wordt van dit stuk, want het is mogelijk om mee te spelen. Verder hebben we in de foyer ook een aantal activiteiten. Het geheel is aangekleed als een echte première.  Hopelijk zien we u op een van beide dagen (vrijdag 10 of zaterdag 11 december) en kunnen we na afloop  tegen elkaar zeggen wat een leuke avond hebben we gehad.Met vriendelijke groet,  De jubileum commissie: Sandra Rutjes-Huisman, Harm Kamps, Darwin Verhoeven, Wenda Verhoeven-Braam

DSC_6346

Bron: Geert Willems, De Gelderlander
Ooij, 60 jaar dorp in Optimist
Je  zou de historie van de Ooijse toneelvereniging De Optimist, die deze maand het 60- jarig bestaan viert, bloem­rijk kunnen vertellen door al­leen de stukken te noemen die zij op de planken heeft gebracht. De Dijk Breekt, De Stier van Californië, De Leesgek, Op Hoop van Zegen, Dorp in onrust, Wie kust de mum­my?, Verzegelde lippen en In de Schaduw van de Guillotine. „ Op een bepaald moment was ons stre­ven om drie stukken per seizoen te spelen”, vertelt Thé Huisman.

„Maar dat bleek toch wel erg ambi­tieus.” Maar het Ooijse gezelschap heeft desondanks ruim meer dan honderd stukken gespeeld.

Thé is één van de zes veteranen die zich deze middag hebben ver­zameld in het Ooijse dorpshuis De Sprong, om oude verhalen te ver­tellen uit het roemruchte verleden van De Optimist. Bij elkaar verte­genwoordigen zij ruim driehon­derd jaar aan toneelervaring. Voor en achter de schermen. De naam Huisman is sowieso verankerd in de club, want ook Thé’s broers Frans, Thieu, Henk, Ton en Frans speelden en spelen een belangrijke rollen in het Ooijse toneel. Het was echter Tien Janssen, die in het Land van Maas enWaal al aan to­neel had gedaan, die mede De Op­timist oprichtte. Dat gebeurde on­der de vleugels van de pastoor. „In het parochiehuis, het Patronaat, dat bij de kerk stond”, vertelt Thé.

„ Er was van alles niks. Geen geld, geen materiaal, geen telefoon en geen auto. Hout, kolen een koffie moesten we allemaal zelf meene­men. Om het decor te bouwen ver­zamelde iedereen oude latten en planken.”

„ Soms was het zo koud dat ieder­een rond de kachel stond”, herin­nert veteraan Jan van de Brink zich. „ Als je dan een rol moest spe­len, ging je snel het toneel op, en dan weer meteen terug.”

In het begin stond meneer pastoor geen vrouwen toe. De Optimist speelde stukken met alleen maar mannenrollen. Dat was in 1961 al lang niet meer het geval toen de club één van de hoogtepunten be­leefde met de opvoering van Dorp in onrust. „Dat speelden we op lo­catie, bij café De Kleine Plak”, ver­telt Thé. „De uniformen hadden we geleend bij schutterij Thilman Werenbertsz uit Ubbergen, een landauer met paard kwam uit Berg en Dal. Het was een benefiet voor een lid van ons, Hentje Blom, die een hersenbloeding had gehad. Van de opbrengst kochten we een televisie voor hem.”

„Voor de souffleur hebben we nog een gat in de grond gegraven”, weet zijn broer Henk nog. En met die opmerking komt het gesprek op Piet Knoop, Nijmegenaar die ja­renlang regisseur én speler was bij De Optimist. En Thieu Huisman lijkt nog steeds een beetje boos op hem. „ Hij zat ook op de toneelver­eniging van de Nyma en wij speel­den altijd dezelfde stukken als zij.

Maar Piet Knoop studeerde zijn rollen niet in. Onze souffleur Thé Braam had altijd het zweet op z’n voorhoofd staan.”

En natuurlijk ging er vaker iets mis. Zoals de keer dat de deur werd dichtgeslagen en het hele pla­fond naar beneden kwam of de keer dat een snor afviel. Thé: „We zijn er erg trots op dat we het zo lang hebben volgehouden. In de ja­ren zeventig, bij de opkomst van de televisie, hebben we het moei­lijk gehad. Daar waren andere stuk­ken op te zien en daarbij vergele­ken waren we natuurlijk amateurs. Maar de mensen komen nu weer naar onze stukken toe.”

‘ Om het decor te bouwen verzamelde iedereen oude latten en planken.’