26 november 2010

Start project Landschapsbeheer in de Ooijpolder

Vanmiddag vond op landgoed Buitengast te Persingen  de ondertekening en eerste plantactie in het kader van het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling in de Ooijpolder plaats. Vertegenwoordigers van de oude ministeries van landbouw en VROM,hebben daar, naast de gedeputeerde Keereweer en burgemeester Wilbers, gezamenlijk een aantal meters haag en knotessen geplant op het land van eigenaar Geert Kroes. Hier aan voorafgaand werd een toelichting op de financiering, de kansen voor grondeigenaren/boeren en de ambities voor de toekomst gegeven. Daarbij overhandigde gedeputeerde Harry Keereweer een cheque van 950.000 Euro aan burgemeester Paul Wilbers van de gemeente Ubbergen, als bijdrage voor het fonds. Aansluitend werd  de eerste grondeigenaar binnen dit plan, Geert Kroes, een contract ondertekend voor de duur van 30 jaar. Dit is absoluut uniek in heel Nederland. Het prject heeft een belangrijke bijdrage ontvangen van o.a. de Postcodeloterij. zie de foto’s

DSC_4252landschap

 

 

Professioneel landschapsbeheer in de Ooijpolder; een unieke aanpak in Nederland (Persbericht)

Op 26 november 2010 wordt in de Ooijpolder bij Nijmegen gestart met de uitvoering van het Deltaplan voor het landschap volgens een unieke aanpak in Nederland. Dankzij samenwerking tussen publieke en private organisaties kunnen contracten worden gesloten met grondeigenaren voor aanleg en langjarig beheer (30 jaar) van landschap tegen marktconforme vergoedingen. Door zo extra heggen, moerasoevers en bloemrijke stroken aan te leggen en deze te verbinden met bestaande elementen ontstaat een prachtig landschap. Vele plant- en diersoorten zoals kerkuilen, reeën en salamanders profiteren hiervan. Een netwerk van boerenlandpaden zorgt ervoor dat iedereen van al dit moois kan genieten.

Melkveehouder Kroes grijpt deze kans met beide handen aan. Hij tekent op 26 november 2010 als eerste een contract met de Stichting Landschapskapitaal en gemeente Ubbergen voor aanleg en 30 jaar beheer van diverse heggen, gras-kruidenstroken, knotwilgen, een poel en moerasoevers op zijn bedrijf ‘Buitengast’ in de Ooijpolder. De Gelderse gedeputeerde Keereweer en burgemeester Wilbers van Ubbergen, gesteund door andere betrokken bestuurders, zullen direct daarna de aanplant van de eerste heggen en knotwilgen voor hun rekening nemen.

 

Deze aanpak is uniek in Nederland. Ooijpolder-Groesbeek is één van de vier voorbeeldgebieden in het kader van het Deltaplan Landschap. Door samenwerking van publieke en private organisaties én een gezamenlijke financiering wordt een extra impuls gegeven aan het landschap in de Ooijpolder. Dit betreft zowel de aanleg als het onderhoud ervan gedurende de komende 30 jaar. Een lokaal uitvoeringsloket vormt de schakel tussen de particuliere grondeigenaren en alle financiers.

Op deze wijze wordt het agrarische cultuurlandschap in de Ooijpolder nog mooier en kan iedereen er voor lange tijd van blijven genieten.

 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij. landschapsbeheer