15 november 2010

Gespreksavond structuurvisie gemeente Ubbergen

Maandagavond vond in het dorpshuis De Sprong te Ooij de eerste gespreksavond “Structuurvisie gemeente Ubbergen” plaats. Ongeveer 100 inwoners van de gemeente Ubbergen hadden de weg naar De Sprong gevonden om mee te discussiëren over de toekomstige Structuurvisie. Na een inleiding gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om hun mening over de diverse onderwerpen te geven. Daarbij viel wel op, dat veel meningen van de autochtone inwoners vaak anders waren, dan die van de mensen, die de laatste jaren in de gemeente Ubbergen, maar vooral de Ooijpolder, zijn komen wonen. Alle meningen en visies zijn samen gebundeld en aan het eind van de avond besproken. Voor de organisatie van deze avond was het in ieder geval een geslaagde bijeenkomst zie de foto’s.

DSC_1929structuurvisie

Puzzelen met boer, natuur en stenen (Bron: Geert Willems, de Gelderlander)
Hoe moeten dorpen en buitengebied van Ubbergen er in de toekomst uitzien? Dat wordt vastgelegd in een structuurvisie die in 2011 klaar moet zijn.

Het meest kostbare van de gemeente Ubbergen is het groen van het buitengebied. De combinatie van boerderijen, landerijen en natuur is er zo fraai dat de rijksoverheid de Ooijpolder een aantal jaren geleden zelfs aanwees tot nationaal landschap. Het is dan ook logisch dat de gemeente zuinig is op het landschap en er zorgvuldig mee om wil gaan.

Daarom nodigen burgemeester en wethouders alle inwoners van Ubbergen uit om mee te praten over de toekomst van het buitengebied.

De gemeente heeft in 1998 nog een ruimtelijke visie gemaakt voor de terrein buiten de dorpen maar door de razendsnelle ontwikkelingen in het laatste decennium is die visie na twaalf jaar al behoorlijk verouderd. Wettelijk is Ubbergen ook verplicht, door de invoering van deWet ruimtelijke ordening in juli 2008 om een zogenoemde structuurvisie op te stellen. „ De verwachting is dat de visie halverwege 2010 klaar is”, aldus wethouder Ria Barber van Ruimtelijke Ordening. „In het eerste kwartaal moet het eerste ontwerp er zijn, zodat we de visie in de zomer definitief kunnen vaststellen.”
De gemeente Ubbergen houdt twee gespreksavonden waar inwoners en ondernemers mee kunnen praten over de structuurvisie die de komende winter wordt geschreven.

_ In die structuurvisie staat in globale bewoordingen welke ontwikkelingen er in de dorpen en het groen eromheen wordt toegestaan in de komende tien jaar.

_ Met name voor het buitengebied wil de gemeente graag de meningen peilen van het maatschappelijke middenveld.

_ De ontwikkelingen in de dorpen zijn al grotendeels vastgesteld in de totaalvisie Wonen, Werken en Voorzieningen in 2004. Die visie is nog steeds actueel en wordt dan ook in de nieuwe structuurvisie opgenomen.

_ Uit die visie komen uiteindelijk weer bestemmingsplannen voort, waarbij de ideeën concreter zijn ingevuld.

_ Beide gespreksavonden vinden deze maand plaats in dorpshuis De Sprong in Ooij, Prins Bernhardstraat 3

_ De eerste gespreksavond staat gepland op maandag 15 november van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal is een half uur eerder al open. Deze eerste avond is met name bestemd voor bewoners van alle kerkdorpen in de gemeente.

_ De tweede gespreksavond is op dinsdag 23 november, ook weer van 20.00 tot 22.00. Op deze tweede avond worden vooral ondernemers en maatschappelijke organisaties verwacht.

_ De indeling is op beide avonden gelijk. Na een korte samenvatting worden de aanwezigen in groepen verdeeld die elk over een eigen thema verder gaan praten.

_ Er zijn in totaal drie thema’s geformuleerd: recreatie en toerisme, verbindingen (voor mens en natuur) en agrarische ondernemers.

_ Er wordt gediscussieerd aan de hand van stellingen die op de bewuste avonden pas bekend worden gemaakt.

_ Op alle adressen in de gemeente Ubbergen zijn uitnodigingen voor de gespreksavonden in de bus gedaan.

„We hebben al zoveel plannen, in de dorpen ligt het al behoorlijk goed vast wat er gaat gebeuren”, legt burgemeester PaulWilbers uit. Zo is in 2004 de Totaalvisie Wonen, Werken en Voorzieningen vastgesteld, die nog steeds actueel is. Wilbers: „Die visie kan zo weer gebruikt worden voor deze nieuwe structuurvisie. Maar voor het buitengebied ligt nog weinig vast. De bestemmingsplannen zijn verouderd en moeten worden herzien.”

In feite moet de gemeente flink gaan puzzelen om het groene gebied opnieuw in te delen. Bij de Landinrichting die enkele jaren geleden is voltooid, is er een duidelijke verdeling gemaakt tussen natuur en boeren. De uiterwaarden zijn toebedeeld aan natuurontwikkeling en agrariërs hebben daar binnendijks compensatie voor gegeven. Maar recente ontwikkelingen vragen al weer om nieuwe maatregelen. Er komen steeds meer toeristen naar het nationaal landschap en dat is nog maar één van de redenen waarom het steeds drukker wordt op de polderwegen. „We moeten in de structuurvisie een reeks van vragen beantwoorden”, volgensWilbers. „Welke toeristische voorzieningen staan we toe? Moeten we transferia inrichten? Hoe voorkomen we nog meer dat er elders parkeeroverlast ontstaat zoals op sommige dagen bij de Bisonbaai en Kekerdom? Staan we nog meer bedrijventerrein toe? Hoever mogen agrarische bedrijven uitbreiden?

Wat doen we met leegkomende boerderijen? Staan we toe dat daar woningen in komen? Hoe regelen we het verkeer op de dijken en de polderwegen?”

De gemeente Ubbergen nodigt bewoners en ondernemers uit om hun ideeën over te geven. „Het maatschappelijk middenveld kan ons helpen bij het samenstellen van de structuurvisie.”