27 oktober 2010

Dansschool in Politiemuseum

Sinds enige tijd is het politiemuseum van Henk Baron gevestigd in museum Mooi Nederland aan de van Randwijckweg in Beek bij Nijmegen. De laatste maanden is er hard gewerkt aan de inrichting, nadat de verhuizing had plaats gevonden vanaf garage Wijlhuizen in Ooij naar de nieuwe plek in Beek. De 100 politiepetten, de vele politie-uniformen en de 1400 politie-autootjes hebben nu een mooie plek gevonden in het museum. Hoewel nog niet alles klaar is kon toch vanmiddag al een groep kinderen in het museum ontvangen worden. Deze kinderen, die deel uitmaken van dansschool Nokki uit Ooij (Nokki Danseducatie) zijn bezig een politiedansje in te studeren en hebben daarvoor wat politiespulletjes uit de verzameling geleend. Ondanks hun jeugdige leeftijd waren ze al behoorlijk onder de indruk van het politiegebeuren. Ook de Gelderlander was hierbij aanwezig. Het museum is voor het publiek geopend als de plaatselijke VVV, welke ook in het gebouw gevestigd is, geopend is. zie de foto’s van de kinderen. zie de foto’s van de verzameling.
DSCF9296politiedansers

Henks collectie is nu politiemuseum (Door Hans Peeters, de Gelderlander.)

Het Beekse museum Mooi Nederland herbergt nóg een museum. Oud-agent Henk Baron stalt er een unieke verzameling politieattribu­ten uit.


H
et moet gezegd. Van wachtmeester tot hoofdagent. De sterke arm straalde tientallen jaren geleden stevig gezag uit. Ge­wichtige emblemen, opvallende sterren en rangstrepen, kunstig ge­vlochten fluitenkoorden en een maatpak met de allure van een Armani. Je ziet het in één oogopslag in het politiemuseum van Henk Baron. Op de etage van het fraaie Beekse museum Mooi Nederland etaleert de oud-agent een wel heel bijzon­dere collectie kledingstukken van Vrouwe Justitia.

In een tijdsbestek van veertig jaar heeft Baron een duizelingwekken­de verzameling politiehoofddek­sels aangelegd; 1.000 stuks, van over de hele wereld. Om nog maar niet te spreken van de 1.400 politie­autootjes die hij in diezelfde perio­de overal heeft opgeduikeld.

Baron, zoon van een rijkspolitie­man te Leeuwarden, kreeg in de ja­ren zestig een verzoekje van een Duitse collega uit Freiburg. Of der Henk wellicht een paar Nederland­se politiepetten zou kunnen ritse­len. Dat kon Henk, en hij kreeg er drie Duitse dienstpetten voor te­rug. De hoofddeksels vormden ja­renlang een stilleven op de kap­stok van de familie Baron.

Na eenzelfde pettenverzoek van een Zweedse collega kregen de ‘ Duitsers’ gezelschap van een serie Scandinavische hoofdbedekkin­gen. Collega’s wipten tijdens hun vakantie graag een Spaans of Frans politiebureau binnen om een pet voor Henk te scoren. Zo zoetjes­aan begon de verzameling dusda­nig uit te dijen dat Henk tegen­woordig een loods huurt om de extra stukken van zijn wonderlijke verzameling te bewaren.

Nijmegenaren kennen Henk Ba­ron als het gezicht van de beneden­stad, waar hij jarenlang als wijka­gent patrouilleerde. In de Ooijpol­der kennen ze hem als de vroegere rayoncommandant van de rijkspo­litie.

Topstuk uit Barons collectie is een compleet politieuniform mét pet van een Indonesische collega: „Die man was in Nederland op cursus bij de verkeersschool van de poli­tie. Bij het afscheid schonk hij mij uit dank zijn uniform.” Uniek zijn ook de politiepetten die Baron zelf verzameld heeft in het voormalige Oostblok: „In de tijd van het Ijze­ren Gordijn was het heel bijzon­der als je een hoofddeksel van een Oost-Duitse Vopo kon scoren.”

De verzameling politieauto’s ach­ter glas roepen herinneringen op aan de tijd dat agenten nog rondre­den in Opel Kadettjes, maar ook in die bloedsnelle Porsches met open dak.

Ook de uniformen die hij zelf in zijn lange carrière heeft gedragen worden getoond. Zelfs het nieuw­ste blauwe agentenpak van de Duitse Polizei is aan de Van Rand­wijckweg te zien.

Als de minister van Veiligheid een manier zoekt om zijn agenten meer gezag te laten uitstralen, dan heeft Henk Baron nog wel wat tips voor de bewindsman: „Ik heb niks met die moderne uniformen.

Ze stralen helemaal niets uit. In mijn tijd als wijkagent droeg ik een extra borstembleem van de po­litie. Agenten kun je tegenwoordig niet meer onderscheiden van on­der andere stadswachten.”

Een groep Ooijse kinderen snuffel­de gistermiddag met open mond rond tussen de petten en unifor­men. De leden van dansschool Nokki voeren volgend jaar een po­litiedans op. En de strepen, sterren en petten krijgen ze in bruikleen van Henk.

Het nationale Politiemuseum in Apeldoorn is al een tijdje dicht omdat ze geen gebouw meer heb­ben. Henk Baron betreurt dat: „De autoriteiten hebben kennelijk wei­nig op met onze politiehistorie.”
Image_7 Foto Flip Franssen.
Politiemuseum

 Het politiemuseum van oud- agent Henk Baron is te vinden op de ver­dieping van Museum Mooi Neder­land aan de Van Randwijckweg in Beek.

 Het museum is in het zomersei­zoen dagelijks te bezoeken gedu­rende de openingstijden van het in Mooi Nederland gevestigde VVV- agentschap. In de wintermaan­den zijn bezoekers op woensdag en zaterdag welkom.

 De collectie van Henk Baron be­staat uit meer dan 1.000 politiepet­ten uit de hele wereld, uniformen en ruim 1.400 schaalmodellen van politievoertuigen.

 Het Beekse museum van Henk Ba­ron is een van de privé-politiemu­sea in het land. Het nationale Poli­tiemuseum in Apeldoorn is al een tijdje dicht bij gebrek aan expostie­ruimte.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.