24 september 2010

Pannenbier nieuwbouw Havo Ubbergen

Vandaag werd bij de nieuwbouw van de Havo Notre Dames des Anges in Ubbergen gevierd, dat het hoogste punt was bereikt. Dit gebeurde met een feestelijk programma onder de naam “Pannenbier”. Speciaal hiervoor waren een aantal “nonnen, die nog steeds in de oude Refter wonen en vroeger les gaven aan de Havo” naar de nieuwbouw gekomen om de openingshandelingen te verrichten. Twee van hen moesten daarvoor in een hoogwerker plaats nemen, waarna ze de vlaggen van alle deelnemende partijen op het hoogste punt konden ophangen. zie de foto’s
DSCF1267Havo

Hoogste punt Notre Dame: pannenbier (Bron: De Gelderlander)

SCHOOL Ubbergse havo past dankzij uitgekiend ontwerp wonderwel in kwetsbare landschap aan de voet van de Nijmeegse stuwwal

Op het dak van het in aan­bouw zijnde nieuwe lesge­bouw van de Ubbergse havo Notre Dame des Anges gaat vanmiddag de vlag in top.

D
e bouwers van de nieu­we havo in Ubbergen mogen de troffel en klauwhamer vanmid­dag een uurtje laten rusten. Tijd voor pannenbier en een spies van de barbecue, want het hoogste punt van de nieuwe Notre Dame des Anges wordt vandaag bereikt. Op de eerste dag in januari dat het vorstverlet werd opgeheven gin­gen de mannen van aannemer Van Deelen uit Veenendaal aan de slag op de bouwplek die inge­klemd ligt tussen Rijksweg en stuwwal. De nieuwbouw wordt eind april, daags voor de meivakantie, opgele­verd. Niet alleen de bouwvakkers, ook de buurt is vanmiddag wel­kom om te proosten als de vlag in top gaat. Want de omwonenden hebben volgens Notre Dame-direc­teur Marij van Deutekom een be­langrijke rol gespeeld bij de tot­standkoming van de nieuwe school. Over de nieuwbouw is meer dan tien jaar gediscussieerd. De school ligt namelijk aan de voet van de Nijmeegse stuwwal, een gebied waar vanwege de hoge landschap­pelijke waarden in principe niet ge­bouwd mag worden. Het aanvankelijke verzet van om­wonenden en de milieubeweging sloeg uiteindelijk om in enthou­siasme. Want de 10 miljoen euro vergende nieuwbouw past dankzij een uitge­kiend ontwerp naadloos in het ge­bied, dat deel uitmaakt van de zo­genoemde ecologische hoofdstruc­tuur.

De 22 lokalen worden verdeeld over twee etages. Het Rotterdamse architectenbureau Spring kreeg de opdracht om duurzaamheid en landschappelijke inpassing met hoofdletters te schrijven bij het ontwerp. Om maar wat te noe­men; de nieuwe Notre Dame krijgt een dak van levend groen, een ondergrondse energiebron van koude-warmteopslag, vloeren van bamboehout in de aula en op de trappen, veel licht dankzij grote glaspartijen en een buitenmuur die gedeeltelijk is opgetrokken van ‘misbaksels’; ietwat vervormde ste­nen die eens een keer niet in strak verband worden opgemetseld.

Minstens zo belangrijk als het schoolgebouw zelf is de aankle­door ding van het buitenterrein. De hui­dige, bijna veertig jaar oude school en de gymzaal gaan plat, en op de leegkomende plek ontstaat straks onder regie van het Geldersch Landschap een prachtig natuurge­bied.

Rond de school komt een grote waterpartij en er zijn zelfs plan­nen om een bijzonder openlucht­theater te bouwen.

De Notre Dame wordt straks van­af de Rijksweg toegankelijk via een speciale fietsstraat langs de Pa­rallelweg. Het gerenommeerde Nij­meegse ingenieursbureau Hasko­ning is erbij gehaald om een veili­ge schoolroute te maken voor zo­wel fietsers als auto’s.

De bekende kunstenaar Cor Lit­jens is bezig met een ontwerp voor een bijzondere schoolpoort van Cortenstaal. Om de Notre Da­me zo fraai mogelijk in te passen in zijn natuurlijke omgeving heeft de provincie Gelderland een subsi­die van bijna 2 miljoen euro ver­strekt.

De school wordt in het najaar van 2011 officieel geopend.