10 september 2010

Nijmeegse politieagenten na 5 jaar vrijgesproken.

Twee Nijmeegse politieagenten, die 5 jaar geleden bij de Vierdaagserellen onder de Waalbrug ( en de nasleep daarvan) niet goed gehandeld zouden hebben, zijn vandaag door het Gerechtshof vrijgesproken. De twee mannen waren allebei door het regiokorps Gelderland-Zuid ontslagen en zij werden tot behoorlijk lange gevangenisstraffen veroordeeld, maar het Korps heeft nu toegezegd de zaak te heroverwegen. Intussen zijn wel de levens van deze beide politiemensen geruineerd en zijn de zaken tegen de toenmalige relschoppers allemaal geseponeerd. (geen vervolging)
DSCF1642

Bron: De Gelderlander.

ARNHEM / NIJMEGEN – Twee agenten van het korps Gelderland-Zuid zijn vrijdag door het Gerechtshof in Arnhem vrijgesproken van het gebruik van nodeloos geweld, het plegen van meineed en opmaken van valse proces verbalen tijdens de Vierdaagserellen op de slotdag van de Vierdaagse 2005. Het hof oordeelt dat de hondenbegeleider destijds volledig heeft gehandeld volgens de geweldsinstructie van de politie. Het politiekorps Gelderland-Zuid gaat het ontslag van twee agenten heroverwegen.

Zie ook:

  • Lees hier de uitspraak over de jonge agent
  • Lees hier de uitspraak over hondenbegeleider

De man moest in 2005 optreden tijdens ‘’extreem chaotische en gewelddadige omstandigheden’’, aldus het Arnhemse Gerechtshof.

De hondengeleider kwam tijdens de slotnacht van de Zomerfeesten in 2005 veertien collega’s te hulp toen ze door tientallen relschoppers in het nauw werden gedreven. Zij dachten dat hun laatste uur was geslagen. De hondenagent gaf een arrestant op wie hij zijn hond had laten inbijten een korte droge klap om hem te desoriënteren, zodat hij zijn politiehond kon losmaken. Het Hof acht die handelswijze van de hondenbegeleider passend. Een waarschuwing zou niet hebben geholpen. Ook stelt het hof dat de agent geen vals proces verbaal heeft opgemaakt.

De agent verklaarde na de rellen dat hij zelf ook was geslagen. Het hof acht dat zeer aannemelijk.

Een jonge collega die zijn verklaring ondersteunde, werd door het Openbaar Ministerie beticht van meineed. Hof vindt het niet bewezen. De gebeurtenissen die nacht waren traumatiserend. De jonge agent stond, ook door zware privéproblemen, onder extreme druk toen hij door de rijksrecherche werd gehoord. De jonge agent barstte in tranen uit toen hij de vrijspraak hoorde. De andere agent was te emotioneel om de uitspraak bij te wonen.

Beiden zeggen vijf jaar in een nachtmerrie te hebben geleefd. Beide agenten zijn intussen ontslagen. Gisteren vertelden ze emotioneel én financieel aan de grond te zitten. Ze moesten hun huis verkopen en het huwelijk van de geleider bleek ook niet tegen de spanningen bestand. De hondenagent kreeg destijds door de rechtbank vijftien maanden cel en vijf jaar ontzetting uit zijn ambt. De van meineed beschuldigde agent kreeg zes maanden en tweeënhalf jaar ontzetting. In hoger beroep eiste de advocaat-generaal tegen de hondengeleider twaalf maanden cel waarvan drie voorwaardelijk en een beroepsverbod van drie jaar. Tegen de ander eiste zij vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk en anderhalf jaar ontzetting uit het politie-ambt.

Beide agenten eisen eerherstel. Hondenbegeleider Paul van Dreumel wil met opgeheven hoofd terugkeren bij de politie. Bas Kuiphuis was nog te beduusd over de vrijspraak. In tranen deelde hij mee rustig over zijn toekomst na te denken. De rechtszaak tegen de twee agenten leidde tot veel onrust in het korps. Tussen de Ondernemingsraad en de korpsleiding ontstond dit jaar maandenlang een conflict omdat er een rapport van een politiechef, die het voor de twee agenten had opgenomen, zomaar bleek te zijn verdwenen. Volgens de politiechef was er druk op hem uitgeoefend om het rapport terug te trekken.

 

NIJMEGEN Het politiekorps Gelderland-Zuid gaat het ontslag van twee agenten heroverwegen, nu ze vrijdag door het hof zijn vrijgesproken van geweld, valse proces verbalen en meineed. Vrijdag vernietigde het Arnhemse gerechtshof het vonnis van de rechtbank, dat de twee politiemannen in 2007 tot maandenlange celstraffen veroordeelde.

Voor Gelderland-Zuid is dat reden om een externe commissie te gaan benoemen, die het ontslag opnieuw gaat bekijken.

Beide agenten eisen eerherstel. Ze stellen veel zo niet alles te hebben verloren: baan, huis en ook relatie. Hondenbegeleider Paul van Dreumel wil met opgeheven hoofd terugkeren bij de politie. Bas Kuiphuis was nog te beduusd over de vrijspraak. In tranen deelde hij mee rustig over zijn toekomst na te denken.

De rechtszaak tegen de twee agenten leidde tot veel onrust in het korps. Tussen de Ondernemingsraad en de korpsleiding ontstond dit jaar maandenlang een conflict omdat er een rapport van een politiechef, die het voor de twee agenten had opgenomen, zomaar bleek te zijn verdwenen. Volgens de politiechef was er druk op hem uitgeoefend om het rapport terug te trekken. In opdracht van korpsbeheerder Thom de Graaf onderzocht een extern adviseur de kwestie van het verdwenen rapport. Volgens De Graaf is er geen druk uitgeoefend. Volgens de OR is dat wel gebeurd en is het onderzoek niet goed uitgevoerd. De OR nam in juli 2010 wel genoegen met excuses van korpschef Henk van Zwam om het wantrouwen en de miscommunicatie binnen het korps te herstellen. De agenten zelf kregen het externe onderzoek niet te lezen. Volgens de OR zou dat de rust binnen het korps niet ten goede komen. Bij zijn excuses beloofde korpschef Van Zwam er alles aan te doen om de kloof met de werkvloer te dichten. “Het enige wat vertrouwen kan terugbrengen is het veranderen van het gedrag en de wederzijdse bereidheid om elkaar te vertrouwen. Respect, vertrouwen, transparantie en luisteren zijn de korpswaarden die hier bij horen.”

 

NIJMEGEN – Het korps Gelderland-Zuid moet de twee ontslagen Vierdaagse-agenten zo snel mogelijk rehabiliteren. Dat stellen de politiebonden ACP en de Politiebond Gelderland-Zuid. “Als ze willen terugkeren in het korps dan moet dat ook kunnen”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Hij vindt dat ze materieel en immaterieel schadeloos gesteld moeten worden.

 

 

Zie ook:

  • Vrijgesproken hondengeleider wil terug naar Nijmeegs korps

Ook de Politiebond Gelderland-Zuid (PGZ) eist eerherstel. “Je kunt stellen dat het strafontslag van Paul en Bas mogelijk voorbarig is geweest”, zegt Reina Arendsen van de politiebond. “Het is jammer dat het vijf jaar heeft moeten duren. Nu echter blijkt dat hen helemaal niets te verwijten valt, moeten beiden zo snel mogelijk eerherstel krijgen”, zegt Arendsen van PGZ.

 

De twee voormalige agenten werden vrijdag door het Arnhemse Gerechtshof vrijgesproken van disproportioneel politiegeweld en meineed. Volgens het hof hebben de agenten tijdens de Vierdaagserellen in 2005 volledig juist binnen de geweldinstructie gehandeld en naderhand naar waarheid processen-verbaal opgemaakt.

 

Een van de agenten, Paul van Dreumel, zei in een interview in De Gelderlander van maandag al dat hij graag weer zijn politie-uniform aantrekt, nu bekend is dat hem geen blaam treft.

Korpschef praat met ontslagen agent (Gelderlander 160910)

 

NIJMEGEN – De korpsleiding van Gelderland-Zuid heeft woensdag een gesprek gehad met Bas Kuiphuis, één van de vrijgesproken Vierdaagse-agenten.

“Het gesprek is in een prettige sfeer verlopen. Er komt een vervolggesprek”, aldus het korps. Bas Kuiphuis onthoudt zich van commentaar.

De korpsleiding heeft ook voormalig hondengeleider Paul van Dreumel uitgenodigd. Hij moet nog met zijn advocaat overleggen, maar meldt bij voorbaat zeer wantrouwend te zijn. “Vijf jaar lang hebben ze alles geprobeerd om mij te slachtofferen. Ik vraag me af of de uitnodiging bedoeld is voor mijn eerherstel of om verdere imagoschade te voorkomen.”

Beide oud-agenten zijn vrijgesproken van het plegen van buitensporig geweld en meineed tijdens de Vierdaagsrellen in 2005. Tussentijds werden ze echter ontslagen.

Beiden raakten door de verdenking baan, huis, vrienden en familie kwijt. Politievakbond ACP dringt aan op een feitenonderzoek naar de gang van zaken. “Anders kan er geen goede rehabilitatie plaatsvinden”, aldus de bond.

Reacties op de site van de Gelderlander.

Ik hoop op een spoedig en volledig eerherstel met ruime schadevergoeding voor deze beide agenten.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat dit in Nederland kan gebeuren, als je je voor je werk inzet.
Met gevaar voor eigen leven nog wel.

Ton Janssen

Ton Janssen – 16-09-2010 | 20:24
En Guusje schenkt nog een borrel in……
wimjanssen – 16-09-2010 | 19:41

Beste vrienden, collegae, familie en iedereen die mij de laatste tijd heeft gesteund en bijgestaan, vanuit de grond van mijn hart, HARTELIJK BEDANKT.

Het raakt mij enorm om alle reacties en steunbetuigingen te lezen onder de krantenartikelen.

Na mijn jarenlange strijd waarbij ik heel veel ben kwijtgeraakt, zijn nu mijn pijlen gericht op de regisseurs van deze “klucht”.

Destijds is het allemaal begonnen omdat de districtschef van Nijmegen mij uit mijn functie als hondengeleider wilde zetten omdat ik volgens hem “mij dood zou hebben gevochten voor mijn collegae” en hij “politie-agenten op straat wilde hebben die terug uit gaan bij rellen.”
Hiertegen heb ik mij verzet en dit is in een hiërarchische organisatie heiligschennis.

Hierna is mijn nachtmerrie begonnen.
De falende sectorcommandant die de ME-bus was ingevlucht en die in drie verklaringen aantoonbaar liegt, De teamchef van Stad Centrum die over de tap Bas onder druk zet enz enz. Voor al deze feiten was iedereen doof.
Nu, mede dankzij de moed van Ed Jissink, de meest integere politie-ambtenaar die Gelderland-Zuid de laatste 30 jaar heeft gekend, heb ik mijn leven weer terug gekregen.

Het rapport van Ed en zijn verklaring onder ede bij het Gerechtshof heeft heel veel stof doen opwaaien. De korpsleiding beschikt echter over een uitstekende stofzuiger want het had allemaal geen zichtbare gevolgen.

De korpschef schreeuwde hoog van de toren dat hij het rapport niet had gezien en het onderzoek door Deelman werd in de kluis opgeborgen want de uitslag zou het vertrouwen in de korpsleiding niet meer herstellen.

Wat kennelijk nog steeds bij weinig mensen bekend is dat ik al sinds mei 2009 “in gevecht” ben met de korpsbeheerder De Graaf.
Op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur is er een verzoek gedaan om het rapport van Ed en ik werd per brief medegedeeld dat op basis van artikel 11 WOB het verzoek werd afgewezen.
Er zou strategische- en beleidsinformatie instaan en daarom kreeg ik geen inzage.

Het rapport verscheen na de zitting van januari 2010 op intranet en het bleek dat er helemaal geen strategische of beleidsinformatie instond.
Het rapport toonde aan dat ik wel degelijk gewond was geraakt onder de Waalbrug.
Dit rapport heeft uiteindelijk een wezenlijke bijdrage geleverd aan mijn vrijspraak en is willens en wetens weggehouden door de korpsleiding uit een strafproces.

Uiteindelijk na een lange briefwisseling gaf de korpsbeheerder in augustus 2010 toe dat na “heroverweging” het verzoek in oktober 2009 toch “gehonoreerd” had moeten worden.
Met andere woorden; Ik heb gelogen, is mislukt, de volgende keer beter.

Ik heb enige tijd geleden aangifte (beklag) gedaan bij het gerechthof ter zake
Valsheid in Geschrifte en machtsmisbruik tegen de korpsbeheerder.

Ik vind het heel fijn dat er wordt geroepen om een feitenonderzoek door de korpsbeheerder maar nu laat je dus de verdachte onderzoek doen in zijn eigen zaak.
Niet echt onafhankelijk.Dit onderzoek kan alleen maar gedaan worden door de rijksrecherche.
p.s.

Ons korps is onder het huidige totalitaire regiem leeggezogen voor eigen ego-doeleinden en aan de rand van de afgrond gebracht.
Wat ik als schadevergoeding zou willen is een andere korpschef met het politiehart op de juiste plaats en niet bij zijn portemonnee.
Een chef die zich richt op de veiligheid in de regio zodat we weer boeven kunnen gaan vangen en daadwerkelijk handhaven.
Er moet een einde komen aan de graai- en toedekcultuur in Gelderland-Zuid.

Met vriendelijke groet,

Paul van Dreumel

Paul van Dreumel – 16-09-2010 | 18:00