29 augustus 2010

Han Reijnen nieuwe schutterskoning Ooij

Han Reijnen wordt op kermiszondag (tweede zondag in september) de nieuwe schutterskoning van schutterij Eendracht uit Ooij. Tijdens een spannend duel tussen Han en zijn broer Theo, schoot Han na 49 schoten de vogel van de paal. Samen met zijn vrouw Margret zal hij de Ooijse schutterij in het komende jubileumjaar vertegenwoordigen. Schutterij Eendracht bestaat in 2011 100 jaar, wat in de maand mei gevierd zal worden. Tim van de Griend schoot bij de jeugd de vogel naar beneden en wordt daarmee voor de derde keer de Jeugdkoning van schutterij Eendracht. I.v.m. de weersomstandigheden kon de schutterij, bijgestaan door muziek van de drumfanfare en muziekvereniging de Ooijse Toekomst, geen rondgang meer door het dorp maken. Daarom werd ook op het schuttersterrein zelf een vendelhulde gebracht, waarbij men droog onder de tenten kon staan.

zie de foto’s
zie de foto’s van de jubilarissen.
DSCF3912

Jubilarissen en onderscheidingen bij Eendracht Ooij.

Na afloop van het Koningsschieten bij schutterij Eendracht Ooij werden Geert Reijnen en Jan Schel gehuldigd voor hun 50 jaar trouwe lidmaatschap. Tevens werden ze tot ere-lid van de schutterij benoemd. Wim Awater, Jan Awater, Geert Janssen, Arnold Sommers en Fried Vermeulen kregen hun onderscheiding voor 40 jaar lid. Toon Kamps ,die eveneens 40 jaar lid is, was door vakantie afwezig. Daarbij werden Wim Awater en Geert Janssen door  de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe onderscheiden met de zilveren draagpenning van de Kring.

 

KONINGSCHIETEN SCHUTTERIJ EENDRACHT OOIJ

Op zondag 29 augustus 2010 heeft het jaarlijkse Koningschieten plaatsgevonden op het parkeerterrein van dorpshuis De Sprong in Ooij. Ondanks het slechte weer kon het schieten gewoon doorgang vinden. Wij hadden namelijk alle activiteiten in diverse tenten ondergebracht. Tussen de buien door werd de vendelhulde gebracht aan het oude en nieuwe Koningspaar, echter de rondgang daarna kon niet plaats vinden

Ondanks het slechte weer was de belangstelling groot. Na de opening door de voorzitter van de schutterij, gaf Pastor Dohmen, als geestelijk adviseur van de schutterij het openingsschot op de vogel, gevolgd door wethouder Ria Barber, namens de gemeente Ubbergen. Hierna kwamen de (ere)leden van de schutterij aan bod voor het prijzenchieten.

1e prijs kop Riet Basten;

2e prijs linkervleugel Fred Schel;

3e prijs rechtervleugel Theo Verstege

4e prijs staart Sjako Engelen.

 

Jeugdschieten:

1e prijs kop Demie Vernooy;

2e prijs linkervleugel Niels den Brok;

3e prijs rechtervleugel Tim van de Griend;

4e prijs staart Jorrit Gerrits.

 

Hierna kwam het Koningschieten. Han en Theo Reijnen gaven zich op als kandidaten. Het was een echte broederstrijd. Na het 51e schot van Han kwam de romp van de vogel geheel naar beneden. Dit werd onmiddellijk gevolgd door Kanonschoten. Dit Koningschap heeft nog een bijzonder bijkomstigheid, want de Eendracht viert volgend jaar het 100 jarige bestaan. Han en Marga vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met het Koningschap 2010-2011.

 

De gemoederen bij het Jeugdschieten liep hoog op. Het was een sportieve maar vooral spannende strijd. Tenslotte was het schot van Tim van de Griend raak en de romp van de vogel kwam geheel naar beneden. Tim ging uit zijn dak van vreugde. Tenslotte was dit voor de 2e keer achtereen dat hij Jeugdkoning schoot. Enkele jaren geleden overkwam hem dit ook al. Tim ook vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd met dit uitzonderlijke resultaat.

 

Na deze gezellige middag ging een ieder in De Sprong genieten van de traditionele broodmaaltijd. Hierbij werd de onlangs overleden schuttersvriend Ben van Deemen herdacht. Na de maaltijd werden enkele schutters in het zonnetje gezet te weten:

 

  1. Geert Reijnen en Jan Schel voor hen 50 jarig lidmaatschap. Zij ontvingen van de voorzitter een oorkonde die ter plaatse voorgelezen werd;
  2. Wim Awater, Jan Awater, Geert Janssen, Arnold Sommers en Friet Vermeulen voor hen 40 jarig lidmaatschap. Zij ontvingen hiervoor de gouden speld.

 

Na deze huldiging deed het Kringbestuur van Nijmegen en de Betuwe er nog een schepje bovenop. Voorzitter Hans Schreven reikte de kringonderscheidingen uit aan Wim Awater en Geert Janssen voor hen bijzondere prestaties bij de Eendracht. Zij zijn namelijk beiden 40 jaar vendelier. Wim Awater is tevens lid van de Raad van Toezicht van de schutterij en Geert Janssen was in het schuttersjaar 2001-2002 Koning van de Schutterij.

 

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid tot felicitaties van de jubilarissen en werd de avond met feestgedruis voortgezet.

 

W. Heinen voorzitter

Schutterij Eendracht.