13 juli 2010

Ooijse ontwikkelings samenwerking

René van Steen uit Ooij zet zich al lange tijd in voor een dorp in Gambia. Samen met zijn collega’s van de ABN-Amro richten zij zich op de verbetering van de gezondheidssituatie in Somita, een dorp van ca 6500 inwoners. De groep is inmiddels al 5 keer naar Gambia geweest en nu hopen ze in oktober a.s. voor de 6e keer te gaan. Er is al van alles bereikt en dat is iets, om diep respect voor te hebben. De resultaten zijn al zichtbaar op de foto’s. Maar natuurlijk is er nog steeds geld nodig en René en zijn collega’s hopen op jullie medewerking.  zie de foto’s van René van Steen.
PICT0173Gambia
De voetballertjes uit het dorp zijn getooid in shirts van de Spar uit Ooij.

Vrijwilligersproject Steun aan de bevolking van Somita,GAMBIA

In 2007 zijn wij als werknemers van ABN AMRO  in contact gekomen met de Stichting Steun aan Gambia. Deze Stichting richt zich op verbetering van de gezondheidssituatie in Somita, een dorp van ca. 6500 inwoners in Gambia. Daarvoor ondersteunt de Stichting het lokale ziekenhuis.

Wij hebben ons als subprojectgroep aangesloten bij deze Stichting. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en gaan we in oktober voor de 6e keer naar Somita. Wij hebben het dorp geadopteerd en inmiddels zijn de prioriteiten anders komen te liggen dan alleen ondersteuning van het plaatselijke ziekenhuis. We proberen er de levensstandaard te verhogen waarbij we ons vooral richten op de ontwikkeling van de kinderen, het verbeteren van de hygiëne, watervoorzieningen en ontlasten van de hard werkende vrouw.

Binnen onze projectgroep hebben we afgesproken per jaar € 6.000,- mee te nemen naar Somita met € 500,- als onvoorziene uitgaven. Natuurlijk betalen we onze reis- en verblijfkosten zelf evenals ons verblijf in Somita. Zo kunnen wij garanderen dat iedere Euro ook daadwerkelijk aan het goede doel wordt uitgegeven. Samen met de dorpsraad  formuleren we bij ieder bezoek diverse doelstellingen.

We hebben tot nu toe de volgende doelen gerealiseerd: opknappen van het lokale ziekenhuis en dit voorzien van zonnecollectoren , geld gedoneerd voor de realisatie van een oogkliniek, opknappen van het gemeenschapshuis  en het verblijf voor de verpleegkundigen. Ook hebben we 4 handwaterpompen gemaakt die al 5 jaar kapot waren en waardoor de bevolking aangewezen was op gevaarlijke open waterputten.

We hebben een school volledig opgeknapt. In dit gebouw zouden wij nog geen varkens houden. We hebben ramen en deuren laten maken en installeren, alle klaslokalen en de buitenkant van het gebouw gestukadoord en vloeren aangelegd. Daarna hebben we het hele gebouw van binnen en van buiten geschilderd. Verder hebben we een toiletgebouw met 4 toiletten gebouwd. Tevens hebben we het jaarsalaris ( ca. € 500,- ) voor een Engelse leraar voor rekening genomen. Doordat deze voorzieningen bij de school gerealiseerd zijn krijgen de kinderen nu voedselhulp van het World Food Program.

Voor de vrouwen hebben we een couse couse machine gekocht ( € 2.900,-). Hiermee kunnen de vrouwen maïs, couse couse e.d. malen en kan er ook nog geld verdiend worden door inwoners van andere dorpen tegen betaling gebruik te laten maken van deze machine.

Naast het waterprobleem is er ook een milieuprobleem. Veel mensen hebben een zaklamp ( er is geen elektriciteit ) en overal liggen batterijen. We hebben dit probleem inzichtelijk gemaakt en de bevolking heeft dit uitstekend opgepakt. Bij ons laatste bezoek in maart jl. was alles opgeruimd. We proberen de bevolking van Somita bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden en ook de meeste werkzaamheden worden door de bevolking uitgevoerd.

We hebben nu het plan opgevat om een waterleiding door het dorp te realiseren. Begin jaren 90 is door de EU een watertoren met tank ( 100.000 liter ) compleet met een door zonnecollectoren aangedreven pomp aangelegd. De tank lekt en er zijn diverse zonnecollectoren defect. Dit gaan we nu repareren en verder gaan we het aantal tappunten uitbreiden van 21 naar 48. Daarvoor moet er een gleuf van ca. 4 km van 1 meter diep worden gegraven. Dat is de bijdrage van de bevolking.

De hele operatie kost € 25.000,- en daarvoor hebben we subsidie aangevraagd bij Wilde Ganzen en het NCDO ( Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling ) een overheidsorganisatie. Van Wilde Ganzen hebben we inmiddels groen licht.

De Wilde Ganzen is een stichting welke werkt zonder overheidsbijdrage. Door vele particuliere donaties is Wilde Ganzen in staat kleinschalige particuliere projecten te ondersteunen. Graag verwijs ik naar de website van Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl

Inmiddels hebben we al een aardig startkapitaal opgebouwd dank zij veel gulle sponsoren.

Mocht u zich geroepen voelen een bijdrage te willen geven voor ons Waterproject Somita kunt u uw gulle bijdrage storten op de rekening van Wilde Ganzen Giro 40.000 te Hilversum. Vergeet u hier niet te vermelden “Steun aan Gambia “ zodat uw bijdrage kan worden bijgeschreven op onze projectrekening. Ook kunt u uw bijdrage storten op onze eigen bankrekening 46.35.24.209. ten name van Stichting Steun Aan Gambia met als omschrijving “Waterproject Gambia”.

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

14 oktober a.s. gaan we weer met 7 personen voor 15 dagen naar Somita. Voor die tijd moet de bevolking het graafwerk hebben afgerond zodat de waterleiding kan worden aangebracht.

Mede namens een zeer dankbare bevolking van Somita, bedankt.

Stichting Steun Aan Gambia namens alle vrijwilligers,

René van Steen

Pr.Willem Alexanderstraat 15 6576 BK OOIJ.

Tel. Nr. 024-6631256 e-mailadres: renevansteen@hotmail.com