7 juli 2010

Onverwachte aanleg riolering in Beek

De bewoners van twee woningen aan de Lindestraat in Beek keken vandaag wel heel raar op toen er ineens werklieden verschenen, die hun tuinen overhoop gingen halen. Dit gebeurde onaangekondigd, maar wel met de mededeling dat er naar de riolering gezocht moest worden, omdat er na de reconstructie van de Lindestraat nieuwe rioleringen moesten worden aangelegd naar de woningen. De tuinen van de familie Maas en van Martijn Cober, welke laatste zelf eigenaar van de woning is en al helemaal van niets wist, werden open gehaald, waardoor de bestaande beplanting werd weggegraven. Er werd direct contact opgenomen met de gemeente Ubbergen want men vreest dat ook de rest van de tuinen in deze straat op deze manier moeten worden aangepakt en daar is men, op z’n zachtst gezegd, niet blij mee. Donderdag bleek echter dat dit geen werk is van de gemeente, maar dat het een project is van Oosterpoort. Donderdag werd ook het werk voortgezet en de riolering aangesloten. Een tuindersbedrijf werd ingeschakeld om de tuinen weer in orde te maken. Zij waren daar direct mee bezig. Voor de overige tuinen weet men nu hoe het moet komen te liggen en kan men vanaf de rijbaan de leiding onder de tuinen door leggen.

 

zie de foto’s.

DSCF1551tuin