29 juni 2010

Landschapsschilderijen van ZLTO

De Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie (Z.L.T.O.)  afdeling Rijk van Nijmegen heeft namens haar leden landschapsschilderijen geplaatst. De meeste mensen zijn zich niet bewust van wat de agrarische sector hen allemaal te bieden heeft. Het onderhouden van het agrarisch landschap is er daar eentje van. Door vanuit verschillende kanten door de omlijsting heen te kijken krijgt u steeds een andere kijk op het landschap. De leden van ZlTO willen u op deze ludieke manier kennis laten maken met al het moois dat het buitengebied te bieden heeft. De landschapsschilderijen zijn te bewonderen op diverse plekjes in het Rijk van Nijmegen.zie de foto’s

DSCF3484schilderij_ZLTO

Mooie landschapjes, dankzij de boeren

door Hai Voeten (De Gelderlander)
H
ollandse luchten en Ne­derlandse landschap­pen zijn klassiek. In de schilderijen van Neder­landse meesters zijn ze onmisken­baar. Die luchten zijn te danken aan de meteorologische omstandig­heden boven de lage landen. Door God gegeven zogezegd. Maar de landschappen zijn niet zomaar een toevalligheid. Zijn ook zeker niet een vanzelfsprekendheid. De Hollandse landschappen zijn merendeels uitvloeisel van inspan­ningen van de boer die zijn land bewerkt. De agrariër die bomen plant, sloten schoonhoudt, gras oogst, akkervelden of maïs hoog laat worden of koeien laat grazen.

Juist om de relatie tussen het land­schap dat veel mensen waarderen en het werk van de agrarische sec­tor te beklemtonen, zijn de leden van ZLTO Rijk van Nijmegen een actie begonnen. Her en der in het landschap duiken schilderijlijsten op. Mooie houten frames op ver­hogingen staan bijvoorbeeld langs de Botsestraat in Kekerdom, de Broekstraat tussen Overasselt en Heumen of langs de Elsenpas in Beuningen. Bijzonder is dat het fra­me leeg is. Of beter gezegd: het beeld van het schilderij bestaat uit het landschap waarop de gelijkzij­dige vierhoek uitzicht biedt.

Wie passeert, ziet op het eerste oog enkel het frame staan. Op de onderste liggende lat van de schil­derijomlijsting is het credo van de actie te lezen: Dit landschap wordt u aangeboden door de leden van ZLTO Rijk van Nijmegen.

Frits Broekman, zelf agrariër in Ke­kerdom, heeft ook een bord bij zijn land staan. Zijn schilderij geeft zicht op strakke rijen aardap­pelplanten.

Broekman: „We had­den het idee binnen het bestuur van ZLTO dat we mensen moeten wijzen op het belang van de boe­ren bij de inrichting van het land­schap. Alles is niet zo vanzelfspre­kend als het lijkt.” Volgens Broekman was in de ogen van ZLTO juist het weekeinde van het Streekgala een mooi startschot voor de landschapsactie. „Het Streekgala maakt aan de consu­ment nog eens duidelijk wat er voor mooie producten in het Rijk van Nijmegen worden gekweekt.

Wij willen als beroepsgroep laten merken dat de samenleving een beetje zuinig moet zijn op zijn boe­ren en agrariërs. Ook naar de toe­komst toe. Agrariërs geven invul­ling aan het landschap. Veel men­sen nemen het landschap zomaar voor waar aan. Maar als de agra­riërs het erbij laten zitten, als het hun onmogelijk wordt gemaakt om hun bedrijf te voeren zoals zij willen, dan ziet het landschap er heel anders uit.”