15 juni 2010

Lepelaars broeden in de Oude Waal

Vanaf de dijk kun je het niet zien, maar er wordt verteld, dat een paartje lepelaars nestelt in het natuurgebied De Oude Waal langs de Ooijse Bandijk te Ooij. De lepelaars komen de laatste jaren steeds meer voor in de Ooijpolder, maar ze schijnen nog nooit gebroed te hebben in dit gebied. Nu zou dat dus wel het geval zijn in de Oude Waal.  Vanmiddag was een koppeltje Lepelaars actief aan het voedsel zoeken in de Oude Waal. zie de foto’s

DSCF8250lepelaars

 

 

 

door Hans Peeters (Bron: De Gelderlander)

OOIJ – Zelfs leken herkennen een lepelaar in volle vlucht uit duizenden: met dank aan die typische lepelvormige snavel. Lepelaars beschouwen de Ooijpolder al jarenlang als tussenstation. Ze nestelen vooral op de Waddeneilanden en op het Naardermeer.

Maar daar lijkt verandering in te komen. Op een eilandje in het natuurgebied De Oude Waal is een lepelaarsstelletjes aan het broeden geslagen.

„ Geen toeval”, stelt boswachter Gerrit van Scherrenburg tevreden vast: „Het was niet de vraag of de lepelaars hier ooit zouden gaan broeden, maar wel wanneer. De omstandigheden voor deze vogelsoort zijn in de Ooijpolder goed te noemen. Er is voldoende voedsel en er zijn legio veilige, beschutte broedplekken.”

Om de riet- en watervogels voor de toekomst te behouden is het volgens Van Scherrenburg belangrijk dat de inrichtingsplannen voor natuurgebied De Oude Waal uitgevoerd worden: „Lepelaars, maar ook de bruine kiekendief en de roerdomp, houden van lage waterstanden. Daarom is het belangrijk dat we het water in de Oude Waal voor langere tijd vast kunnen houden in het gebied. Dat kan bijvoorbeeld door een aarden drempel tussen de rivier en het natuurgebied op te werpen. Het water wordt nu nog gereguleerd door een sluisje, maar dat is vooral voor agrarische doeleinden gebouwd.

Het waterschap bepaalt nu nog steeds tot hoe hoog het water in de Oude Waal opgestuwd mag worden. De Dienst Landelijk Gebied werkt aan een plan om de waterstand in dit deel van de Ooijpolder op een constant niveau te krijgen, zodat specifieke vogelsoorten zich ook vast onder de rook van Nijmegen gaan vestigen.”

Het is overigens nog even afwachten of de broedende lepelaars dit seizoen ook daadwerkelijk een nestje jongen voortbrengen. De verrichtingen van de vogels zijn moeilijk te volgen, omdat ze zich in een goed beschut bosje temidden van water ophouden.

Natuurgebied De Oude Waal bestaat uit moeras en riet. Een deel daarvan is in de afgelopen decennia in kwaliteit erg achteruit gegaan, onder andere door droogval. Door de uitvoering van de plannen van Staatsbosbeheer wordt het leefgebied van watervogels uitgebreid en de kwaliteit van de natuur gaat erop vooruit.

De lepelaar met zijn spierwitte verenkleed, is voor veel mensen een tot de verbeelding sprekende vogel. Met zijn witte lepelsnavel stapt hij al wadend op z’n lange poten door het water om rivierkreeftjes, stekelbaarsjes en andere visjes op te ‘lepelen’.

In Nederland vliegen zo’n 2.000 lepelaars rond. Nederland is het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot broeden komen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. De lepelaars die in West-Europa broeden overwinteren vooral langs de West-Afrikaanse kust.