4 juni 2010

Aanleg haven tegenover de Groenlanden

In de Bemmelse Waard, tegenover het buurtschap de Groenlanden in de Ooijpolder is men sinds kort bezig een nieuwe haven aan te leggen. Dit gebeurt pal tegenover het voormalige tasveld van steenfabriek Robert Jansen, dat nu als eigendom van Staatsbosbeheer als natuur- en recreatiegebied in gebruik is. Zand en grintbedrijf Dekker vd Kamp, die nu nog actief is in Erlecom en daar waarschijnlijk tot oktober nog bezig is, verhuist na die tijd ook naar de overkant. zie de foto’s

.DSCF4809havenGroenlanden

Groenlanden is bezorgd over haven (Bron: de Gelderlander- Geert Willems)

In BemmelseWaard zijn plannen voor een overslag­haven vanwege de zandwin­ning. Voor bewoners van de Ooijse Groenlanden is dat heel dichtbij.

D
e bewoners van de Groenlanden in Ooij zijn erg bezorgd over de haven die aan de overkant van deWaal, in de Bem­melseWaard, wordt aangelegd. Zandwinner DOS, een dochter van Dekker van de Kamp, wil het zand in de naaste toekomst via schepen gaan afvoeren. Nu gebeurt dat nog met vrachtwa­gens, waardoor er negentig per dag door de Over-Betuwse dorpen Bemmel en Haalderen rijden. Tege­lijk wordt ook de complete zand­wininstallatie verplaatst richting ri­vier, naast steenfabriekWienerber­ger.

„Er komen daar gewoon drukke in­dustriële activiteiten, terwijl er aan deze zijde van de rivier juist een stiltegebied is”, zegt Erik de Jong, bewoner van de Ooijse Ban­dijk die nauw betrokken is bij het verzet tegen de aanleg van de ha­ven. „We maken ons ook bezorgd over onze veiligheid. Er gaan daar zes schepen per dag aanleggen en dat betekent dat er twaalf dwarse scheepsbewegingen plaatsvinden.

De Waal is een snelweg waar veel gevaarlijke stoffen op worden ver­voerd. Ze noemen de Ooijpolder een dunbevolkt gebied, maar er wonen wel mensen.”

Het stoort De Jong dat de bewo­ners van deze zijde van deWaal helemaal niet geïnformeerd zijn over de plannen. „Meestal krijg je een uitnodiging voor een informa­tieavond als er iets staat te gebeu­ren.”

Nu hebben de inwoners van de Groenlanden bij toeval toch nog een zienswijze kunnen indienen op de valreep. „Er wordt aan de overkant nu al hard gewerkt, om­dat er in het kader van het project Waalweelde en Ruimte voor de Ri­vier. Wij kwamen daar achter via Google. Zo ontdekten we ook de plannen voor de haven.”

Het bleek dat er nog tot 2 juni in­spraak mogelijk was op de ‘ont­werpbeschikking voor de vergun­ning van Zand en Grindmaaat­schappij DOS bv’.

De informatiebijeenkomst blijkt gehouden te zijn op donderdag 12 november 2009 in zalencentrum De Kolk van Haalderen. Aan het plan voor de herinrichting van de BemmelseWaard is jarenlang ge­werkt. Het was eerst alleen een na­tuurontwikkelingsproject van de overheid.

Daar zijn andere elementen aan toegevoegd na het hoogwater in de jaren negentig. Voorbeeld daar­van is de hoogwatervluchtplaats voor vee die wordt aangelegd op de plek waar nu een oude steenfa­briek staat. De grond wordt drie meter opgehoogd met klei die el­ders in de BemmelseWaard wordt gewonnen. De veestapel bestaat uit grazers die in uiterwaarden va­ker te zien zijn: konikpaarden en gallowayrunderen.

„Die natuurontwikkeling vinden we prima”, aldus De Jong. „We hebben er overigens wel last van.

Ik hoef de wekker nooit te zitten, al vroeg horen we het piepen van vrachtwagens die achteruit rijden en de laadkleppen die met een enorme klap weer terug in positie komen. Dat is metaal op metaal.

We zijn bang dat we met die ha­ven dat geluid nog lang blijven ho­ren.”

De zandlocatie in de Bemmelse Waard is de oudste van Gelder­land. En Dekker van de Kamp kan er nog zeker tien jaar vooruit. De gemeente Ubbergen is minder be­zorgd over de nieuwe haven. „We hebben gewezen op de veiligheid”, aldus wethouder Ria Barber.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.