10 mei 2010

2 nieuwe presentaties Bevrijdingsmuseum

Maandagmiddag vonden in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek twee nieuwe boekpresentaties plaats. Het ging hier om het boekwerk van Jan Willem van Rooij met als titel Nijmegen Frontstad. Persoonlijke belevenissen van 6 maanden Nijmegen Frontstad 1944-’45 en het boekwerk van G. Thuring, M. Cillessen en J. Bos met als titel Ereveld Vredehof, Jonkerbos Nijmegen. Het boekje van Jan Willem van Rooij werd gepresenteerd door zijn kleindochter en pastor Thuring presenteerde het boek Ereveld Vredehof, dat gaat over de 44 slachtoffers, welke begraven liggen op dit ereveld. zie de foto’s.

Twee nieuwe publicaties Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Jan Willem van Rooij, Nijmegen Frontstad. Persoonlijke belevenissen van 6 maanden
Nijmegen Frontstad 1944-’45.

G. Thuring, M. Cillessen, J. Bos, Ereveld Vredehof. Jonkerbos Nijmegen.

Jan Willem van Rooij was indertijd Hoofdwerktuigkundige bij de Nederlandse Spoorwegen te Nijmegen en woonde aldaar op de Ubbergseveldweg, nabij het Canisius College. Hij schreef zijn persoonlijke belevenissen neer in een soort stevig kasboek – ongelijnd – op de rechter bladzijde; de linkerzijde benutte hij voor berichten uit kranten of foto’s uit tijdschriften, die betrekking hadden op wat hij schreef. Van Rooij overleed op 5 maart 1956.

Nijmegen behoorde tot één van de zwaarst getroffen steden van Nederland in de oorlog. De materiële schade en het leed van de burgers waren groot. Dit persoonlijke document van Jan Willem van Rooij voegt veel toe aan wat er wetenschappelijk is onderzocht. Zijn ervaringen van 6 maanden Frontstad laten herbeleven wat Nijmeegse burgers meemaakten in een periode die historici aanmerken als ‘spil- en draaipunt’ van een regio die in het laatste oorlogsjaar een hoofdrol speelde op het wereldtoneel.

Thuring, Cillessen en Bos zijn lid van de Historische Commissie van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Ze deden uitgebreid onderzoek naar de graven van 44 Nijmegenaren die gelegen zijn op Ereveld Vredehof Jonkerbos Nijmegen. Van diverse begraafplaatsen in Nijmegen en elders werden zij in het najaar van 1969 overgebracht naar het nieuw ingerichte Ereveld. Zij sneuvelden in de meidagen van 1940, werden tijdens de bezetting gefusilleerd of kwamen van ellende om in een KZ, verloren hun leven als gids voor de geallieerden (o.a. Jan van Hoof) of waren de geallieerden gevolgd als stoottroepen naar Duitsland in 1945. Van elke omgekomene is een beschrijving opgenomen: waarom, waar en hoe ieder van hen omkwam.

www.bevrijdingsmuseum.nl; info@bevrijdingsmuseum.nl

Daden verzetshelden herleven in nieuw boek

(Bron: De Gelderlander)

GROESBEEK – 44 Nijmeegse verzetshelden zijn geëerd in een nieuw boek: ‘Ereveld Vredehof. Jonkerbos Nijmegen’. De Nijmegenaren kwamen om in de Tweede Wereldoorlog en liggen begraven op het ereveld van begraafplaats Vredehof aan de Weg door Jonkerbos.

Het boek is maandag gepresenteerd in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. De auteurs Gerard Thuring, Marco Cillessen en Jan Bos, leden van de Historische Commissie van het museum, deden onderzoek naar de 44 Nijmegenaren. Van elke verzetsheld is vermeld waarom, waar en hoe hij is omgekomen.

Zij sneuvelden bij de inval in 1940, werden gefusilleerd, kwamen om in concentratiekampen of volgden in 1945 de geallieerden als stoottroepen naar Duitsland en kwamen daar aan hun einde. Anderen verloren hun leven als gids voor de geallieerden, waaronder de bekende verzetsman Jan van Hoof.

De resten van de 44 verzetshelden zijn in 1969 van verschillende begraafplaatsen overgebracht naar het nieuw ingerichte ereveld. Het is aan de auteurs te danken dat de graven op het ereveld er weer goed bij staan.

Tijdens een bezoek in 2009 aan Vredehof trof Jan Bos de grafstenen aan vol met groene aanslag of modder. De namen waren soms nauwelijks leesbaar. Na zijn klacht nam de beheerder onmiddellijk actie. Een ploeg van de oorlogsgravenstichting ging aan de slag op Vredehof om het ereveld op te poetsen.

Ook is mede door hun inzet van de auteurs de foutieve sterfdatum op het graf van Jan van Hoof aangepast.