29 april 2010

5 lintjes in de gemeente Ubbergen

Traditiegetrouw op de dag voor Koninginnedag heeft burgemeester Paul Wilbers van de gemeente Ubbergen ook deze dag de Koninklijke onderscheidingen uitgedeeld aan de inwoners van zijn gemeente. Deze keer gebeurde dat aan vijf inwoners van de gemeente, verdeeld over drie dorpen. In Ooij ontvingen de dames Leny Rikken-Verriet en Nel Huisman-Janssen alsmede de heer Tini Huijbers een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau), terwijl in Ubbergen dhr. G.J. Moed ridder werd in de Orde van Oranje Nassau. De hoogste onderscheiding in Ubbergen werd uitgereikt aan mevrouw prof.dr. H.P.J.M. Dekkers in Beek. Zij werd Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar hebben 3746 Nederlanders een lintje ontvangen. Iets meer mensen dan vorig jaar kregen een koninklijke onderscheiding. zie de foto’s
v.l.n.r de docorandi Moed, Rikken, Huisman, Huijbers en Dekkers


Vijf Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Ubbergen
Burgemeester Paul Wilbers heeft op donderdag 29 april, namens de koningin, vijf Koninklijke
onderscheidingen mogen uitreiken in de gemeente Ubbergen. De onderscheidingen zijn
uitgereikt aan de volgende inwoners:
1. De heer G.J. Moed (Ubbergen, geboren 17 juli 1952) wordt gedecoreerd als Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
De heer Moed begon in 1969 met het opbouwen van een verzameling historische fietsen en
opende in 1981 een eigen museum. In 2008 was het aantal fietsen dat in het museum staat
uitgegroeid tot 250 twee- en meerwielers. de verzameling is beroemd bij binnen- en
buitenlandse fietshistorici. Voorts is er een afdeling van het museum gewijd aan de later op
gang gekomen fietsfabricage in Nederland. Ook is er een zeer uitgebreide verzameling
fietsverlichting, antieke affiches, fietsspeelgoed en allerlei andere memorabilia te
bewonderen. Ook is het museum in het bezit van het reclamearchief van de Koninklijke
Gazelle in Dieren. De heer Moed heeft de gehele collectie uit eigen middelen bijeengebracht
en gefinancierd. Voorts verleent hij talloze bruiklenen aan musea in binnen- en buitenland.
Daarnaast is hij sinds 1996 bestuurslid van de Vrijmetselaarsloge St. Lodewijk te Nijmegen
en was hij in de periode 2001-2004 initiatiefnemer tot de opbouw van hotel Courage aan de
Waalkade in Nijmegen.
2. Mevrouw H.A. Rikken-Verriet (Ooij, geboren 10 juni 1941) wordt gedecoreerd als Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Rikken- Verriet is sinds 1964 actief lid van de EHBO-vereniging Ooij-Persingen. zij
is als EHBO’er 24 uur per dag beschikbaar voor meerdere verenigingen in Ooij. daarnaast is
zij sinds 1970 voorzitter en vormt zij het aanspreekpunt voor alle verenigingen. In de periode
1981 tot 2009 was zij ook kaderinstructeur en hielp zij aspirant-hulpverleners wanneer zij de
stof niet goed beheerste. Van 1977 tot 2009 was zij voorzitter van het rayon Rijn-Waal EHBO
en organiseerde zij o.a. openingsavonden voorafgaand aan het seizoen, inclusief een
buitenoefening. Daarbij is zij 40 jaar voorzitter van de jeugd-EHBO-vereniging en neemt zij
elk jaar op de basisschool examens. Los van de EHBO is mevrouw Rikken-Verriet sinds
2002 bestuurlid van de commissie Vrijwilliger van het Jaar en sinds 2005 oprichtster van de
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Persingen.
3. Mevrouw P.C.M. Huisman-Janssen (Ooij, geboren 17 juni 1946) wordt gedecoreerd als Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Huisman-Janssen is sinds 1975 vrijwilliger t.b.v. de Schutterij De Eendracht te Ooij.
zij was begeleider van de majorettes en verantwoordelijk voor het maken, vermaken en
herstellen van de uniformen van de leden van de schutterij. In de periode 1985 tot 2005
draaide zij diverse bardiensten in het clubhuis van S.V.O.-Voetbal en sinds 1989 is zij
verantwoordelijk voor de organisatie van de Boerenbruiloft bij CV De Deurzakkers te Ooij.
Vanaf 2003 is zij collectant voor de stichting Alzheimer Nederland, afdeling Ooij en vrijwilliger
bij het Oranjecomité Ooij. Zij is voornamelijk actief betrokken bij de organisatie van de
Koninginnedagviering. Daarnaast is zij sinds 2003 bestuurslid van de Schutterij De Eendracht
en was zij medeverantwoordelijk voor de organisatie van het 100-jarig jubileum. Eveneens
bezoekt zij de zieke leden van de vereniging.
4. De heer M.T.M. Huijbers (Ooij, geboren 20 mei 1949) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
De heer Huijbers was van 1970 tot 1972 vrijwilliger bij de bouw van een nieuw clubhuis van
sportvereniging S.V.O., afdeling Voetbal. Sinds 1972 heeft hij verschillende functies
(voorzitter/secretaris/penningmeester/vice-voorzitter/vice-president) bekleed bij
carnavalsvereniging De Deurzakkers. Ook was hij in die tijd trainer, coördinator en secretaris
van dansgarde The Blue Bells en The Little Dolls en organiseerde hij het jaarlijkse
Euregionale Danstoernooi. Van 1977 tot 1997 was hij voorzitter van de tennisjeugd van
sportvereniging S.V.O., organiseerde hij de Open Jeugdkampioenschappen en diverse
toernooien. In diezelfde periode was hij secretaris van Buurtvereniging Groenlanden en
organiseerde hij diverse activiteiten. Sinds 1978 is hij actief lid van de politieke partij
Combinatie ’90 Ubbergen en was hij lid van de commissie RO/Grondzaken. In 1984 is hij
voorzitter/secretaris geworden van Ooij op Stelten en sinds 1987 is hij ook voorzitter van de
Boerenbruiloft. De heer Huijbers is sinds 1997 medeorganisator van Koninginnedag en actief
als spreekstalmeester.
5. Mevrouw prof. dr. H.P.J.M. Dekkers (Beek, geboren 28 augustus 1951) wordt gedecoreerd
als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw prof. dr. H.P.J.M. Dekkers is sinds 1997 als hoogleraar verbonden aan de faculteit
der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In de periode 2001 tot
2003 combineerde zij dit met de functie van wetenschappelijk directeur van het Nijmeegs
Universitair Onderzoeksinstituut vaan Opvoeding en Onderwijs (NUOVO). Tussen 2003 en
2007 was zij vicedecaan en sinds 2007 is zij decaan van dezelfde faculteit. Mevrouw prof. dr.
H.P.J.M. Dekkers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het nationale en internationale
onderwijsveld door middel van wetenschappelijk onderzoek, diverse nationale en
internationale publicaties, promotiebegeleiding en het genereren van middelen voor een
breed scala aan projecten. Daarnaast was zij van 1995-2006 lid van de Programmaraad
Onderzoek van het Onderwijs van NWO, is zij sinds 1997 lid van de Stuurgroep
Beleidsonderzoek Primair Onderwijs en sinds 2007 voorzitter. In de periode 1999 tot 2007
was zij redactielid van Pedagogische Studiën en van 1999 tot 2004 lid van het
managementteam van de KNAW-onderzoeksschool van het Interuniversitair Centrum voor
Onderwijsonderzoek. Vanaf 2002 is zij bestuurslid van de Vereniging ter Bevordering van het
onderzoek naar de relatie tussen Onderwijs en Maatschappelijke omgeving. Sinds 2002 is zij
member of the Board of the European Educational Research Journal en bestuurlid van de
Stichting voor Maatschappelijk werk Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Van
2002 tot 2006 was zij lid van de Commissie Brain Research and Learning Sciences van
NWO. Daarnaast is zij sinds 2002 bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Criminaliteit
en Rechtshandhaving

Burgemeester PaulWilbers van Ubbergen beleefde een zware dag. Met een fonkel­nieuwe knie strompelde hij manmoedig van gedecoreer­de naar gedecoreerde.
door Leo Klaassen (Bron: De Gelderlander 300410)
Sommige dingen kun je niet aan een locoburge­meester overlaten. En dus stapt burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen donderdag­ochtend dapper in de Toyota die hem vandaag langs vijf nieuwe lintjesdragers zal brengen. In de passagiersstoel, wantWilbers heeft net een compleet nieuwe knie. Het ding vult zich om de ha­verklap met vocht en maakt van de normaal kwiekeWilbers een strompelende burgervader. Ambte­naar Henk Hubbers van Sociale Za­ken mag daarom een ochtend lang chauffeur spelen, terwijl achterin Tiny Vreman de speldjes bewaakt.

9.00 uur: Gert-Jan Moed, Ridder in de Orde van Oranje Nassau „Mijnheer Moed, ik kom met een speciale reden.”

De kop is eraf. De duidelijk verras­te Ubbergenaar doet zelf de deur open, mét oranje stropdas om. Je ziet het kwartje vallen. Vandáár dat hij vanochtend die zwarte niet om mocht van zijn vrouw. Een clubje bekenden stiefelt achterWil­bers aan naar binnen het huis in dat vol fietsattributen staat, tot aan de onderzetters aan toe. Moed is de man achter het Nijmeegse fietsmuseum Velorama, en van­daar dat het Hare Majesteit heeft behaagd hem te eren. Wilbers legt uit dat hij zijn ketting met het wa­pen van de koningin naar voren draagt, omdat hij vandaag namens haar komt. Hij grapt dat het ko­ninklijk huis er nu weer een lid bij heeft, en dat je je dus net zo netjes moet gedragen als de familie Oran­je zelf. De oranje soes slaat hij over.

9.45 uur: Leny Rikken-Verrriet, Lid in de Orde van oranje Nassau Het gebak staat al op het biljart van Dorpshuis De Sprong in Ooij.

Leny Rikken is naar een zaaltje ge­lokt, want de dame die al sinds 1964 zo’n beetje alles voor de EH­BO heeft gedaan, is populair. Het blijkt wel zo praktisch datWilbers alle feestvarkens los van elkaar be­zoekt. Hij heeft de zaal snel plat met dezelfde grapjes: „En bij ons koninklijk huis kan véél hoor!”

Na de plechtigheden maakt de bur­gemeester zich klein in een stoel en trekt hij er nog eentje bij voor zijn been. „Nieuwe knie”, voegt hij geïnteresseerden toe. De sacher­torte gaat er goed in.

10.15 uur: Nellie Huisman- Janssen, Lid in de Orde van Oranje Nassau Bij het volgende adres in Ooij is het weer lachen. En niet alleen om de bekende grappen. Huismans kleindochter Lynn zit op een bed in de huiskamer te herstellen van een knieoperatie. Na het lintje, dat de dame krijgt vanwege al haar werk voor de schutterij, de voetbal­club, de carnavalsvereniging, en nog veel meer clubs, komt Wil­bers ook op bed zitten. De broeks­pijp gaat omhoog: „Even onze sneetjes laten zien.”

Een glaasje oranjebitter slaat de burgemeester niet af.

10.45 uur: Tini Huijbers, Lid in de Orde van Oranje Nassau Het Ooijse café de Vink zit vol.

Ook Huijbers is zo’n figuur die ie­dereen kent en in zo’n beetje elke vereniging een vinger in de pap heeft. En dat al sinds 1970. Hij startte meteen al met de bouw van een heel clubhuis voor de voet­ballers van SVO, en zijn vrijwilli­gerswerk hield daarna nooit meer op. Wilbers oogt vermoeid, maar heeft wel een lekkere hanghou­ding gevonden aan de toog. Hij laat zich een glaasje wijn goed sma­ken.

11.30 uur: Hetty Dekkers, Officier in de Orde van Oranje Nassau.

„ En u bent de burgemeester, zo te zien.”

Mevrouw Dekkers is de enige gede­coreerde dieWilbers niet herkent, en andersom. De Beekse heeft haar sporen dan ook verdient op de universiteit in Nijmegen, en niet in zijn eigen gemeente. Hoog­leraar is ze en internationaal een gevestigde naam op het gebied van onderwijs en opvoeding. Terwijl Wilbers ‘een lijst, dat hou je niet voor mogelijk’ opsomt, laat hij met zijn been een vaas bloemen achter hem vervaarlijk wiebelen.

Het loopt goed af enWilbers neemt een glas champagne aan: „Vooruit, omdat u de laatste bent.”