28 maart 2010

Jubileum diaken Henk Nieuwenhuis in Ooij

Op 27 september 1997 is Henk Nieuwenhuis door Mgr. Terschure in de kathedraal van de St. Jan van ’s Hertogenbosch tot diaken gewijd. Dat is nu 12 1/2 jaar geleden en daarom staat dit weekend helemaal in het teken van de jubileumvieringen van Henk. Zaterdagavond vond in de H. Hubertuskerk te Ooij de feestelijke eucharistieviering plaats met medewerking van de pastoors Theo Dohmen, Jan van Mill, pater Rudolf van Dijk en natuurlijk diaken Henk Nieuwenhuis zelf. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Encore. Tijdens deze mis vond ook de palmzegening plaats i.v.m. de Palmpaasviering. Na afloop was er gelegenheid om diaken Henk te feliciteren in het dorpshuis De Sprong. In de Sprong werd Henk toegezongen door het Seniorenkoor van Ooij, o.l.v. Geert Kummeling, gevolgd door een optreden van het kerkkoor, o.l.v. Thé Huisman. Zondag worden de feestelijkheden in Leuth voortgezet. zie de foto’s.