20 maart 2010

Inzegening Mariakapel in Leuth

In de H. Remigiuskerk te Leuth is het één en ander veranderd. Zo is er een nieuwe Mariakapel ingericht, welke voor in de kerk gesitueerd is. Het geheel is door hekken afgeschermd van de kerk zelf en het ligt in de bedoeling om deze Mariakapel in de toekomst dagelijks voor het publiek open te stellen. Op donderdag 25 maart a.s. zal deze nieuwe kapel, na de mis van 19.00 uur uur, worden ingezegend. iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn op de dag van het Feest van Maria Boodschap. zie de foto’s