28 februari 2010

Warm onthaal voor pastoor Swagemakers

Voor de parochianen van parochie "De Verrijzenis" in Berg en Dal en Heilig Landstichting vond zondagmorgen in de kerk van Berg en Dal de welkomstmis plaats van de nieuwe pastoor, Norbert Swagemakers. Monseigneur A. Hurkmans heeft met ingang van 1 januari 2010 pastoor Swagemakers benoemd tot pastoor van parochie de Verrijzenis. Hij is met ingang van diezelfde datum tevens benoemd tot pastoor van de parochies Emmausparochie (Groenestraatkerk en Lourdeskerk) en van de parochies van de Drie-eenheid (Pauluskerk, Kruispuntkerk en Sacramentskerk) in Nijmegen. Tevens is met ingang van diezelfde datum Henk Welling benoemd tot diaken voor deze drie parochies. De parochianen gaven de beide nieuw benoemde geestelijken een warm onthaal in hun kerk. Pastoor Swagemakers vestigt zich in de woning bij de kerk in Berg en Dal.zie de foto’s (komen nog meer)door Eric Reijnen
(Bron: De Gelderlander)

Kerk wordt kapel, pastoor wordt kapelaan
Kalm aan, zo zullen de fusies tussen de roomskatholieke parochies gaan verlopen. Behalve bij pastoor Norbert Swagemakers. „Levert wel veel onrust op.”

Kalm aan, zo zullen de fusies tussen de roomskatholieke parochies gaan verlopen. Behalve bij pastoor Norbert Swagemakers. „Levert wel veel onrust op.”
Of over een tijdje alle kerken nog open zijn?
„Het is te verwachten dat in de toekomst wel kerken zullen sluiten”, denkt Norbert Swagemakers. „Maar dat is nu nog niet aan de orde.”
Swagemakers is de nieuwe pastoor van Heilig Landstichting, Berg en Dal en in Nijmegen van Brakkenstein, Hatert en omgeving Groenestraat. Deze week trok hij in in de pastoriewoning bij de kerk van Berg en Dal, morgen wordt hij er in een mis aan een deel van de parochianen voorgesteld.
Swagemakers is met een missie door de bisschop op pad gestuurd: hij moet rap vier parochies aan elkaar smeden, met in totaal acht kerken. Die fusie is een pilot: de ervaringen worden gebruikt om ook elders parochies te laten fuseren.
In 2020 wil het bisdom Den Bosch niet meer uit 230, maar nog maar uit 57 parochies bestaan.
Dat is nodig omdat er steeds minder gelovigen zijn, er minder geld beschikbaar is en er een tekort is aan priesters en vrijwilligers.
Swagemakers weet wat een kerkenfusie is: hiervoor deed hij hetzelfde kunstje met vier parochies in Schijndel. „Het levert wel veel onrust op”, weet hij. Maar het is noodzakelijk om te overleven, is zijn overtuiging. „Want je bundelt de kracht en kwaliteit.”
Swagemakers is de opvolgers van Roland Kerssemakers, die de parochies van Berg en Dal en Heilig Landstichting aan elkaar knoopte.
De belofte aan de betrokken parochianen was dat er weinig zou veranderen.
Maar inmiddels zien koorleden zich geconfronteerd met fors hogere contributies, zijn mistijden gewijzigd en vrezen parochianen voor een sluiting van de kerk in Berg en Dal.
Dat is nog niet aan de orde, bezweert het kerkbestuur. „Maar we krijgen hier straks voor de vier parochies ­n parochiekerk waar de activiteiten zich concentreren”, stelt Swagemakers. „En dan kan het zijn dat kerken waar te weinig leven in zit, de functie van kapel krijgen.” Daar zijn dan geen wekelijkse diensten meer, maar kan nog wel getrouwd of gedoopt worden en zijn nog uitvaarten mogelijk. Zoals in de kapel die in Brakkenstein gebouwd wordt, daar waar pas de kerk is afgebroken.
Wat ook verandert: de rol van de pastoor. Die wordt meer een man die de grote parochie aanstuurt, bijgestaand door onder anderen diakens en kapelaans. Zo zal pastoor Sip in Malden mogelijk de rol van kapelaan krijgen, hulpgeestelijke zonder de eindverantwoordelijkheid voor de parochie. „Dat kan een veel prettigere rol zijn.”
Zijn voorspelling: „ De fusie zal achteraf gezien zijn meegevalllen.”

Een kerk sluiten of minder missen houden kan aardig wat besparen, maar haast om veel te veranderen is er niet
Zitten de parochies zwaar in de rode cijfers? Het huishoudboekje van de parochie van Druten en Puiflijk leert dat het lukt om de balans tussen inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. In 2008 kostte het runnen van de Maas en Waalse parochie met twee kerken 155.093 euro. Voor de twee kerkgebouwen, parochiecentra en pastorie was de parochie dik 55 mille kwijt, voor de missen in de twee kerken ruim 17 mille. Daar is wat op te besparen als er een kerk afgestoten zou worden of de erediensten zich zouden concentreren in één kerk.
Maar vooralsnog zijn er net volodoende inkomsten om het zo ver niet te laten komen. Het meeste inkomen haalt de kerk uit de Kerkbalans, de jaarlijkse grootscheepse inzameling onder gelovigen. Maar ook de wekelijkse collectes, de exploitatie van de kerkhoven en rente op kerkkapitaal levert tienduizenden euro’s op.
Haast om snel te fuseren met andere parochies in de gemeente Druten is er dan ook niet. Pater Ad Blommerde. „We zijn ons wat aan het orinteren op elkaar. Het moet in 2020 rond zijn, dus we hoeven niet harder te lopen dan nodig is.” En rigoureuze bezuinigingen zal de fusie niet opleveren. „We gaan ervan uit dat we de vijf kerken kunnen blijven gebruiken.”
De acht kerken in fusiegebiedWest Maas en Waal blijven wat pater Sunny Philip Ellickal uit Beneden- Leeuwen betreft, ook open. De parochies zijn al een pastorale eenheid, wat zoveel betekent dat een team van geestelijken de acht kerken bedient. „Met de fusie zijn we zijn halfweg, maar het duurt nog lang.”