28 februari 2010

Plantdag met vrijwilligers Zwanenbroekje

’t Zwanenbroekje is een natuurgebied, dat de afgelopen jaren is aangelegd tussen Het Meertje en de Nieuwe Rijksweg in Ubbergen. Het bestaat uit plassen (toekomstig rietmoeras) en grasland. In het midden ligt de Grote Beek. Langs de randen van het terrein is zondag een brede struweelhaag geplant door een 30-tal vrijwilligers, die regen en wind trotseerden om dit nieuwe natuurgebied mee in te richten. Met een dergelijke inrichting hoopt men op meer variatie in dit gebied aan planten en dieren te krijgen. Onlangs heeft ’t Zwanenbroekje een schenking gekregen van het Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen, waarbij als voorwaarde werd gesteld, dat het werk zoveel mogelijk met vrijwilligers wordt gedaan. Zondag konden dan ook alle struiken geplant worden. De bomen zullen op een later tijdstip volgen.. zie de foto’s