26 februari 2010

Kiel Liburna in Millingen gelegd

Men zou het kunnen vergelijken met het leggen van de eerste steen, maar dit was toch weer anders. Het leggen van de kiel van het nieuw te bouwen historische schip de "Liburna" op de werf van de fa. Bodewes in Millingen aan de Rijn. Vanmiddag gebeurde deze officiele handeling door de voorzitter van de Stichting Millingse Libura, de oud burgemeester van Millingen Annemiek Vermeulen, samen met haar opvolger, de huidige burgemeester van Millingen, Marianne Schuurmans. Veel genodigden en belangstellenden waren naar Millingen gekomen om deze handeling mee te maken en er getuige van te zijn, hoe deze beide burgemeesters de kiel van het nieuw te bouwen Romeinse patrouillevaartuig legden. De komende twee jaar zal dit schip op de werf van Bodewes gebouwd worden door jongeren uit Nederland en Duitsland, onder leiding van bouwmeester Kees Sars, waarna het een publiekstrekker voor de gemeente Millingen aan de Rijn moet worden. zie de foto’s