24 februari 2010

Havo Ubbergen wordt zonder bezwaren procedure gebouwd

Goed overleg van te voren levert geeft een beter resultaat. Over dat thema gingen degenen die bij het nieuwbouwproces van de Havo in Ubbergen waren betrokken met Lia Roefs Tweede kamerlid PvdA en ouddocent van de Havo in gesprek. Na jaren van verzet mocht de Havo in 2006 van de rechter worden gebouwd op de huidige plek in een ecologische zone. Samen met alle betrokken partijen, buurtbewoners, milieu- en natuurorganisaties, politiek is gezocht naar een nieuwe invulling en dat is gelukt. Iedereen is tevreden over het resultaat. De aanwezigen noemden een aantal punten die ook voor andere omstreden projecten zoals het Kastanjedal van belang zijn: mensen er vroegtijdig bij betrekken, plannen niet doordrukken, vertrouwen, goed luisteren, er achter komen welke beelden mensen hebben van het plan, elkaar proberen te verstaan en enkele trekkers die er samen de schouders onder zetten. De bijeenkomst werd georganiseerd door PvdA/GroenLinks. zie de foto’s