20 februari 2010

Nieuwe pastoor voor Berg en Dal en H.Landstichting

Berg en Dal krijgt weer een nieuwe pastoor maar ze moeten hem wel gaan delen met twee andere parochies. De nieuw benoemde pastoor Norbert Swagemakers (20-04-1966) is afkomstig van de pastorale eenheid Schijndel, waar hij onlangs afscheid heeft genomen. Op zondag 28 februari om 10.30 uur is de welkomstmis in parochie de Verrijzenis op locatie Berg en Dal. Na afloop van de mis is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken met de nieuwe pastoor. De Emmausparochie in Nijmegen, waarvan Swagemakers ook pastoor wordt, heeft op 14 februari al kennis met hem gemaakt. Foto: Thuis in Brabant


Persbericht

Zondag 28 februari om 10.30 uur is de welkomstmis in parochie de Verrijzenis van pastoor Norbert Swagemakers op locatie Berg en Dal. Na afloop van de mis is er gelegenheid persoonlijk kennis te maken met de nieuwe pastoor. Foto TV Schijndel

Monseigneur A. Hurkmans heeft met ingang van 1 januari 2010 pastoor Norbert Swagemakers benoemd tot pastoor van parochie de Verrijzenis in Heilig Landstichting en Berg en Dal. Hij is met ingang van dezelfde datum tevens benoemd tot pastoor van de parochies Emmausparochie (Groenestraatkerk en Lourdeskerk) en van de parochies van de Drie-eenheid (Pauluskerk, Kruispuntkerk en Sacramentskerk). Tevens is met ingang van dezelfde datum de heer Henk Welling benoemd tot diaken voor deze drie parochies. Het is de bedoeling dat er in goed overleg met de betrokken besturen wordt gewerkt aan de vorming van de eerste nieuwe, grote parochie in het dekenaat Nijmegen.

Pastoor Swagemakers heeft aangegeven zich nu niet in drie parochies te willen laten installeren, maar daar in de vorm van een welkomstmis kennis te willen maken met de parochianen. Voor parochianen van parochie de Verrijzenis vindt deze mis plaats in Berg en Dal, omdat de Cenakelkerk dan niet beschikbaar is vanwege restauratiewerkzaamheden. (er is deze zondag geen mis in Heilig Landstichting).