20 februari 2010

Informatieavond stuwwal Beek

De stichting Monument en Landschap organiseerde vrijdagavond een informatie- en debatavond over de bouwplannen op de Geest en de stuwwal in het Kulturhus te Beek. De opkomst was zeer groot en de meeste van de sprekers uit het publiek lieten duidelijk blijken, dat ze niet voor de bouw van het appartementencomplex en de beide villa’s op de stuwwal waren. Inleiders waren Hans de Jong, geoloog, Jan Smit, sociaal geograaf uit Millingen en Marc Wingens, directeur Gelders Erfgoed. Jammer was echter, dat de keuze van het forum beter had gekund. Nu zaten er slechts drie vertegenwoordigers in van de politieke partijen uit de gemeente Ubbergen in, waarvan twee zittende raadsleden. Door de indringende vragen uit het publiek, waarbij zij moesten aangeven of ze voor of tegen waren, kreeg je een heel vertekend beeld, omdat de andere 3 partijen hier niet aan mee deden. Vooral voor de vertegenwoordiger van de nieuwe partij D66 was het daardoor gemakkelijk om te vertellen, dat zijn partij tegen was. D66 maakt nog geen deel uit van de huidige raad. De avond werd geleid door Antoon Kuhlmann. zie de foto’s