19 februari 2010

Brandmeldingen niet altijd gratis

Omdat er de laatste jaren steeds meer loze brandmeldingen komen laat de brandweer weten dat niet elke brandmelding meer kosteloos is. De laatste jaren hebben huiseigenaren en/of huurders steeds meer ingezet op brandveiligheid binnen de eigen woonomgeving. Steeds meer (nieuwbouw) woningen zijn voorzien van één of meerdere rookmelders. Ook bedrijfspanden worden voorzien van rookmelders. In veel gevallen wordt door de installateur een combinatie gemaakt met een eventueel aanwezige of aan te brengen inbraakbeveiliging van het object. Wanneer uw woning of bedrijfspand is voorzien van een inbraakbeveiliging zijn de aanwezige rookmelders, veelal op advies van het installatiebedrijf, hierin opgenomen.  
 

Echter wanneer de inbraakinstallatie is aangesloten op een Particuliere Alarm Centrale (PAC) welke de meldingen van uw pand "bewaakt" kan dit onaangename gevolgen voor u hebben als het alarm afgaat. De brandweer wordt de laatste jaren geconfronteerd met toenemende kosten als gevolg van het aantal valse brandmeldingen welke door een Particuliere Alarm Centrale aan de brandweer worden gemeld. Deze PAC meldt het brandalarm, zonder de juistheid van de melding te hebben getoetst, aan de brandweer waarop deze naar uw pand uitrukt.

Op de locatie aangekomen zal de brandweer, bij afwezigheid van een sleutelhouder, de toegang tot het pand forceren om de oorzaak van de brandmelding te achterhalen. Dit brengt braakschade met zich mee die u niet kunt verhalen op de brandweer. Als vervolgens blijkt dat het een vals alarm betreft (technische storing, werkzaamheden in het gebouw of aan uw installatie of bedieningsfout) worden, op basis van de gemeentelijke Legesverordening, de kosten voor de brandweerinzet aan u doorberekend.

Het advies van de brandweer luidt dan ook als volgt:

Indien de branddetectie (inbraakalarm) in uw pand (woning, bedrijf of elk ander bouwwerk) aanwezig is controleer of dit is doorgeschakeld naar een PAC. Indien dit het geval is neem contact op met uw alarmcentrale en controleer uitvoerig de afspraken met uw alarm centrale ten aanzien van de procedure bij een brandalarm. Kies ervoor dat de alarmcentrale eerst telefonisch contact opneemt met het pand en vervolgens meerdere contactpersonen kan waarschuwen die een kijkje gaan nemen bij uw pand. Is de spoedeisende hulp van de brandweer werkelijk gewenst dan kan deze contactpersoon de brandweer alarmeren. Voor dat alarm worden geen kosten in rekening gebracht.

Wordt de brandweer gealarmeerd omdat uw installatie niet goed functioneert of uw alarmcentrale heeft niemand kunnen bereiken dan zullen de brandweerkosten door u moeten worden betaald. Voorkom het onnodig alarmeren van de brandweer het voorkomt u kosten en de brandweer overlast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de brandweer MUG, tel. 024 – 3996 154.