18 februari 2010

Jaarvergadering Het Blok met politieke avond

De Huurdersbelangen vereniging Het Blok uit de gemeente Ubbergen hield woensdagavond haar Algemene ledenvergadering in het dorpshuis De Sprong te Ooij. Deze avond werd afscheid genomen van Frans van Heumen, die jarenlang een bestuursfunctie heeft vervuld binnen de vereniging. Na afloop van de vergadering was er een politiek debat o.l.v. Jos Ebben, waarbij vragen konden worden gesteld aan de lijsttrekkers c.q. vertegenwoordigers van de 6 plaatselijke politieke partijen in de gemeente Ubbergen zie de foto’s