20 januari 2010

Theo van de Berg overleden

Dinsdag 19 januari is Theo van de Berg uit Millingen aan de Rijn op 89 jarige leeftijd overleden. Sinds een half jaar woonde hij met zijn vrouw Riet in een aanleunwoning bij Gasthuis St Jan de Deo. Hij was nog altijd erg actief en hij schreef nog elke 14 dagen zijn eigen columm in het Huis aan Huis blad De Rozet. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Riet, kinderen, kleinkinderen en de overige familieleden.

Dinsdag 19 januari is Theo van den Berg uit Millingen aan de
Rijn op 89 jarige leeftijd overleden.
Theo was onze oudste columnist, in twee opzichten, zowel in leeftijdals in de tijd dat hij geschreven heeft, 22 jaar. Theo ontdekte de Rozet, toen hij voorzitter was van de KBO Millingen en hij
heeft jaren vol vuur verslag gedaan van het werk en de activiteiten
van de KBO. Hij was, zeker in die tijd, politiek zeer bevlogen en knokte voor de rechten van de ouderen. Na zijn 15 jaar durende voorzitterschap heeft Theo vanaf 1997 verder geschreven onder de titel “Millingerwaard”. O.a. voor zijn activiteiten voor de KBO heeft Theo in 2006 een Koninklijke Onderscheiding gekregen, met name voor de verbreding en vernieuwing van de activiteiten die voor de senioren tot stand waren gebracht.
Zijn columns waren in de loop der jaren wisselend van onderwerp (natuurlijk),
naast de KBO kon het gaan over plaatselijke ontmoetingen, herinneringen aan
vroeger, maar ook heeft Theo ons meegenomen naar zijn belevenissen in de oorlog
en daarna in Nederlands Indie.
Sinds bijna een jaar woonde hij met zijn vrouw Riet in een aanleunwoning bij
Gasthuis St Jan de Deo. Na een gebroken heup, waar Theo een half jaartje van
moest revalideren, leek dat een goede oplossing. Voor Theo was dat eigenlijk nog
niet zo nodig, “oude bomen moet je niet verplanten”, waren zijn woorden vlak
voor de verhuizing.
Eenvoud, hartelijkheid, kracht, zorgzaamheid en liefde… dat waren de woorden
waarmee zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen afgelopen maandag liefdevol
afscheid namen van hun man, vader en opa in de kerk in Millingen en het crematorium
Jonkerbos.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen.
(Uit de Rozet)