9 januari 2010

Stoepen sneeuwvrij houden

Zelfs premier Jan Peter Balkenende heeft een oproep gedaan en de burgers opgeroepen om hun stoepen sneeuwvrij te houden. Hij ziet het vegen als een wenselijk gedrag maar hij doelt niet op een verplichting. Toch is het de plicht van elke burger om de stoep voor zijn of haar woning sneeuwvrij te houden. Dat staat al sinds mensenheugenis in de APV’s van de meeste gemeenten in Nederland. Daarom bij deze ook een oproep aan alle inwoners: Houd uw stoep sneeuwvrij! Vooral de wat oudere voetgangers zullen u hier dankbaar voor zijn. En help uw buren of buurtgenoten, als ze het zelf niet kunnen bijhouden. Op bijgaande foto wordt er hard aan gewerkt en daarbij is de leus: "Jong geleerd is oud gedaan" zeker van toepassing.Bron: De Gelderlander

DEN HAAG – Premier Jan Peter Bal­kenende zou het ‘mooi’ vinden als iedere Nederlander zijn stoepje sneeuwvrij maakt. „Want het is me het wintertje wel”, grijnsde de minister-president gisteren na af­loop van de ministerraad. Hij ziet het vegen als wenselijk gedrag, hij doelt niet op een verplichting.
In de meeste gemeenten is de ver­plichting om de stoep voor het woonhuis schoon te houden ver­dwenen uit de Algemene Plaatselij­ke Verordening. De controle op het schoonhouden is volgens ge­meenten onmogelijk.
De kou zorgt ervoor dat mensen straks waarschijnlijk een hogere energierekening zullen hebben doordat meer gestookt wordt. Het kabinet is niet van plan lagere inko­mens financieel tegemoet te ko­men, liet de premier gisteren we­ten. „In zachte winters zijn men­sen niet zoveel geld kwijt aan sto­ken. We moeten oppassen om, nu het koud is, algemeen geldende maatregelen in te voeren.”
Volgens Balkenende zouden men­sen zich eventueel kunnen wen­den tot de gemeenten om een be­roep te doen op de pot bijzondere bijstand.
Veel mensen maken zich met het koude weer zorgen over paarden die tot hun knieën in de sneeuw staan, andere dieren die in hun ogen staan te verkleumen en be­vroren drinkwater in troggen. De Dierenbescherming kreeg deze week veel meer telefoontjes dan normaal. In ongeveer de helft van de gevallen nemen controleurs poolshoogte, maar meestal is er niets aan de hand.
De winter eiste gisteren ook een dodelijk slachtoffer. Een 69-jarige fietsster uit Haarlem die eerder de­ze week ten val kwam door de gladheid is overleden aan haar ver­wondingen. De vrouw liep woens­dag ernstig hersenletsel op door­dat zij met haar hoofd op een stoeprand terechtkwam.