8 januari 2010

Overvallers C1000 Millingen gepakt.

Bron: Regiopolitie Gelderland-Zuid.
NIJMEGEN – De politie heeft deze week in Nijmegen zes mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 21 jaar en allemaal afkomstig uit Nijmegen, aangehouden op verdenking van meerdere gewelddadige overvallen op supermarkten in de regio. De overvallen en pogingen vonden in de maanden november en december plaats op vijf supermarkten in Nijmegen (3), Millingen aan de Rijn en Beuningen. Gezien het gewelddadige karakter van deze overvallen werd binnen het overvallenteam prioriteit gegeven aan deze dadergroep. Dit resulteerde dinsdag 5 januari in meerdere aanhoudingen. De verdachten opereerden vermoedelijk in wisselende samenstellingen. In het onderzoek kwamen ook feiten met betrekking tot het witwassen van geld en heling naar voren. Een 41-jarige vrouw uit Nijmegen werd op verdenking hiervan aangehouden. Een 19-jarige verdachte wordt tevens verdacht van een poging om harddrugs in Nederland in te voeren.
 

Zoeking

In acht woningen in Nijmegen werd zoeking verricht. Diverse spullen werden hierbij in beslaggenomen. Alle verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Vrijdag worden de verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. De politie denkt hiermee een belangrijke groep te hebben aangehouden die verantwoordelijk is geweest voor de meest gewelddadige overvallen van de laatste maanden. Het overvallenteam zet het onderzoek naar de overige overvallen en berovingen in de regio voort.

Bron: De Gelderlander

Verdachten worden verant­woordelijk gehouden voor vijf gewelddadige overvallen op vijf supermarkten in Nijme­gen, Beuningen en Millingen.
Politie vreesde dat dadergroep nieuwe slachtoffers zou ma­ken.
door Henk van Gelder
NIJMEGEN – Met de aanhouding van zes verdachten hoopt de poli­tie vijf gewapende overvallen op vijf supermarkten in Nijmegen, Millingen aan de Rijn en Beunin­gen te hebben opgelost. De ver­dachten, van Antilliaanse afkomst, wonen in Nijmegen en zijn in de leeftijd van 17 tot 21 jaar. De groep werkte volgens de politie in wisse­lende samenstellingen. Van één van hen werd zijn moeder aange­houden op verdenking van wit­wassen van geld en heling van ge­stolen spullen. Een 19-jarige Nijme­genaar wordt er tevens verdacht een halve kilo cocaïne Nederland te hebben binnengesmokkeld.
De regio Nijmegen kampte de laat­ste maanden met een golf aan overvallen op supermarkten, win­kels en tankstations. Daarvoor wer­den eerder al negen verdachten aangehouden. De jongens die nu zijn aangehouden, was de politie sinds kort op het spoor. Het gaat om overvallers die er niet voor te­rugdeinsden om geweld te gebrui­ken. ,,De toenemende geweldspi­raal baarde ons grote zorgen. We konden niet het risico nemen dat er slachtoffers zouden vallen”, zegt de Nijmeegse recherche- chef Theo Derksen.
Toen uit onderzoek van de recher­che bleek dat de groep een nieuwe overval aan het beramen was, werd besloten in te grijpen. Nadat begin dinsdagavond het openbaar ministerie in Arnhem toestem­ming gaf voor de aanhoudingen, zette de politie bliksemsnel een ac­tie op touw. Omdat sommige ver­dachten mogelijk vuurwapenge­vaarlijk zijn, werd het arrestatie­team ingezet. De aanhoudingen werden dinsdagavond zo snel mo­gelijk achter elkaar verricht, zodat de verdachten niet de kans kregen elkaar te waarschuwen. Voor mid­dernacht waren alle verdachten in het Nijmeegse politiebureau opge­sloten. Bij de totale actie waren on­geveer zeventig agenten betrok­ken. Zij deden in acht woningen in Nijmegen huiszoekingen. De zes verdachten worden verant­woordelijk gehouden voor de over­vallen op Super de Boer in Mal­vert in Nijmegen (10 november), de C1000 in Millingen aan de Rijn (10 december), de Spar aan de St.-Agnetenweg in Nijmegen (18 december), een poging tot overval op de Coop aan de Molenweg in Nijmegen ( 22 december) en een overval op de Albert Heijn in Beu­ningen (31 december). De overval­len werden meestal in de vroege ochtend gepleegd, op het moment van bevoorrading.
Het rechercheonderzoek loopt nog volop. Vier van de zes verdach­ten zijn gisteren voorgeleid bij de rechter- commissaris. De politie hield recent ook verschillende ver­dachten aan voor een serie straat­roven in de regio Nijmegen.