28 december 2009

Beek en Ooij e.o zonder water

Beek en Ooij, Leuth en waarschijnlijk de rest van de polder zitten vanmorgen zonder water. Volgens het waterleidingbedrijf Vitens is er een hoofdtransportleiding gesprongen langs de St. Hubertusweg in de Ooijpolder en kan het nog wel een halve dag duren voordat deze gerepareerd is. Overigens was er in Ooij en Leuth omstreeks 09.45 weer druk op het water. De aanvoer was omgeleid via Persingen. zie de foto’s


Omstreeks 04.00 uur vannacht was er al een melding binnen gekomen bij Vitens. Toen de medewerkers vervolgens kwamen kijken bleek er al veel water te zijn weggespoeld en bleek de rijbaan aan het verzakken te zijn. Een gespecialiseerd bedrijf moest worden ingeschakeld om het asfalt uit de weg te zagen. Daar wordt na reparatie van de hoofdtransportleiding, voorlopig een noodwegdek in gelegd. De werkzaamheden zullen zeker nog de gehele dag duren. Het verkeer wordt ter plaatse door verkeerslichten geregeld.

Bron: De Gelderlander (klopt niet helemaal, want de leiding wordt pas in de loop van de dag gerepareerd.)

MILLINGEN – In de Ooijpolder bij Nijmegen hebben duizenden huishoudens sinds middernacht zonder water gezeten. Door onbekende oorzaak sprong in de Sint-Hubertusweg bij Persingen een hoofdwaterleiding. De weg is als gevolg hiervan verzakt.

Het lek is inmiddels gedicht en de reparatie is voltooid, aldus een woordvoerster van waterbedrijf Vitens maandagochtend.

Voor zo ver bekend zaten Millingen aan de Rijn, Leuth, Ooij, en delen van Beek en Ubbergen zonder water.

Het is de tweede keer in een week dat er problemen zijn met het water. Vorige week waren er problemen in Groesbeek en Beek, als gevolg van spontane leidingbreuken.

door Geert Willems (Bron: de Gelderlander 291209)
BEEK – Inwoners van Ooij, Leuth, Kekerdom, Millingen en Beek heb­ben het gisteren een nacht en een deel van de morgen zonder water moeten doen. Door een grote breuk in de hoofdtransportleiding aan de St. Hubertusweg bij Beek viel zondag even na middernacht in de hele polder de waterdruk weg. Door de breuk en de grote hoeveelheid water die daardoor wegvloeide, ontstond er ook een grote verzakking op één rijbaan en de berm van de Hubertusweg.
Medewerkers van watermaatschap­pij Vitens begonnen in de loop van de nacht al aan de werkzaam­heden aan de nabijgelegen Persin­gensestraat, om het water via een omleiding weer bij de polderbewo­ners te krijgen. Dat lukte uiteinde­lijk rond kwart voor tien. Aan het herstel van de breuk bij de Huber­tusweg werd gisteren de hele dag nog gewerkt. Ook waren er mede­werkers van de provincie Gelder­land ter plekke om de schade aan de weg te repareren.
Inwoners van de polderdorpen hebben de afgelopen jaren al diver­se keren te maken gehad met breu­ken in de leiding. Dat kwam door de hoge druk die ontstond door het hoogteverschil tussen de stuw­wal en de polder. Het water voor de polder wordt in Heumensoord opgepompt en geleid naar een re­servoir van 12.000 kuub aan de Korte Torenweg op de Kwakken­berg. Van daaruit loopt de hoofd­leiding de heuvel af, 60 meter om­laag.
Vitens heeft in oktober 2008 nieu­we drukbegrenzers ingegraven op twee plekken in Persingen, waar­door de waterdruk in de polder wordt afgevlakt. Waarom ging het gisternacht dan toch weer mis?
„Dat heeft met de weersomstandig­heden te maken”, volgens een woordvoerster van Vitens. „Het heeft eerst flink gevroren en nu dooit het weer. Daardoor kan een leiding gaan schuiven en dat leidt tot breuken. Vorige week ging het ook al mis in Beek en Groesbeek.”
Dat waren overigens ook de om­standigheden waarbij het voor de ingreep in het waterleidingsy­steem altijd misging. Dat gebeurde in een vochtige periode van de winter, maar dan wel aan het ein­de van de nacht. Op dat moment was het reservoir op de Kwakken­berg flink gevuld en werd de wa­terdruk nog hoger. De breuken ontstonden altijd langs de druk be­reden weg tussen Beek en Leuth, nu ook weer.
Door de vakantieperiode had de watersnood gistermorgen minder invloed dan anders. De bewoners die wel naar hun werk moesten, gingen zonder te douchen. „ Geluk­kig hebben wij altijd een paar liter water uit de supermarkt, voor het geval het misgaat”, aldus een in­woonster van Millingen. „We heb­ben die pas geleden nog vervan­gen, omdat de oude pakken over de datum waren.” De Kekerdomse rundveehouder Herman Scholtens heeft helemaal geen last gehad. „We hebben een eigen bron. Dat moet ook wel want koeien drin­ken honderd liter water per dag. En ik heb er tweehonderd. De buurman was al vroeg hier om een emmer water te halen.”