19 december 2009

Kerstviering KBO Ooij

De KBO Ooij (Katholieke Belangenorganisatie 50+) hield vrijdagmiddag haar jaarlijkse kerstviering in dorpshuis De Sprong te Ooij. Maar liefst 140 leden van de KBO hadden zich opgegeven om deze viering, welke begon met een speciale mis met drie Heren en eindigde met een gemeenschappelijk diner, mee te maken. Pastoor van Mil was helemaal per fiets vanuit zijn huidige woonplaats Angerlo gekomen en hij deed samen met pastoor Loeffen en pastoor Dohmen de mis, waaraan ook het Ooijse seniorenkoor haar medewerking verleende. De middag werd opgeluisterd door de senioren dansgroep "De olde Step", terwijl een aantal leden door hen zelf geschreven gedichten voordroegen, waarmee ze herinneringen van vroeger ophaalden. Tevens werd de dirigent van het seniorenkoor bedankt, omdat hij in januari afscheid neemt van het koor. Zijn opvolger, Geert Kummeling was deze middag ook al als lid van het koor aanwezig. zie de foto’s (komen nog meer)