17 december 2009

Onderscheiding voor Zwerfafval pakkers

De gemeente Ubbergen wil bewoners, die zich inzetten voor een schone leefomgeving, vaker in het zonnetje zetten. Omdat bepaalde mensen zich regelmatig vrijwillig inzetten om hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken kregen vanmiddag 7 inwoners uit de gemeente Ubbergen het ZAP-speldje (Zwerf Afval Pakkers) en de bijbehorende oorkonde van Nederland Schoon uitgereikt. Dit gebeurde in de raadzaal van het gemeentehuis, door de beide wethouders Leidy van der Aalst en Ria Barber. De onderscheiding was twee jaar geleden ook uitgereikt aan een aantal mensen van Leuth Actief, die zich hiervoor in Leuth ook inzetten. alt

De onderscheidingen werden uitgereikt aan mevr. Lindner en de heren B. Willems en W.Frank uit Beek, de heren A.Koks en A. Siebelink uit Ooij, dhr. W. Jansen uit Wercheren en de heer H.Bolk uit Ubbergen.

De Zwerfvuilaanpakkers spraken wel hun bezorgdheid over het bericht uit de Gelderlander, dat de gemeente Ubbergen misschien zou overgaan tot het “chippen” van de afvalcontainers, waarna in de toekomst per kilo betaald  zou moeten worden. Volgens wethouder Ria Barber was daar geen sprake van. Er zijn geen plannen om per kilo te gaan betalen.