12 oktober 2009

Gemeenten kopen gezamenlijk stroom en gas

De gemeenten Millingen aan de Rijn, Groesbeek, Ubbergen, Nijmegen, Heumen, Beuningen, Wijchen en Druten kopen voor het eerst gezamenlijk gas en elektriciteit in voor de periode 2010 tot en met 2012. De opdracht tot levering van elektriciteit voor de komende drie jaar is gegund aan De Vrije Energieproducent/ QWINT en voor gas aan ENECO. De gemeenten hebben afgesproken om volledig groene stroom en gas in te kopen. De inkoop past dan ook binnen de criteria voor duurzaam inkopen die landelijk zijn opgesteld door SenterNovem. Vanmiddag waren de bestuurders van de 8 gemeenten bijeen in het gemeentehuis van Heumen om de contracten met de leveranciers te tekenen. zie de foto’s.


Persbericht
8 gemeenten in regio Nijmegen kopen gezamenlijk groene stroom en gas
De gemeenten Millingen aan de Rijn, Groesbeek, Ubbergen, Nijmegen, Heumen, Beuningen, Wijchen en
Druten kopen voor het eerst gezamenlijk gas en elektriciteit in voor de periode 2010 tot en met 2012.
De opdracht tot levering van elektriciteit voor de komende drie jaar is gegund aan De Vrije
Energieproducent/ QWINT en voor gas aan ENECO.
De gemeenten hebben afgesproken om volledig groene stroom en gas in te kopen. De inkoop past dan ook
binnen de criteria voor duurzaam inkopen die landelijk zijn opgesteld door SenterNovem. Het vergroenen
van de elektriciteit vindt plaats door voor elk megawattuur een “garantie van oorsprong” (gvo) in te kopen.
Deze gvo garandeert dat de elektriciteit van duurzame oorsprong is. De gemeenten willen gvo’s van de
afvalenergiecentrale ARN B.V. kopen. Ook worden de CO2 emissies van het verbruik van aardgas
gecompenseerd met de aankoop van, internationaal erkende, CO2 -emissiecertificaten.
Op 12 oktober a.s. zijn de bestuurders van de 8 gemeenten voornemens de contracten met de leveranciers
te tekenen en zullen zij tevens samen met de directeur van ARN B.V. een intentie-verklaring tekenen voor
de levering van deze gvo’s. Deze gvo’s zijn gebaseerd op de productie van elektriciteit uit stortgas en uit het
verbranden van biomassa in afval.
De gezamenlijke Europese aanbesteding, die is gecoördineerd door de MARN, zal er toe leiden dat de
gemeenten samen in de komende jaren enkele 10-duizenden euro’s minder betalen voor hun
energierekening. Dit is het gevolg van de nieuwe samenwerking, de inkoopstrategie en de lagere
marktprijzen.