6 oktober 2009

Nieuwe kleppen Hollandsch Duitsch Gemaal

Dinsdagmorgen zijn nieuwe kleppen geplaatst in het Hollandsch-Duitsch Gemaal in het Ooijse Schependom. Er moest een grote kraan aan te pas komen om de 4 kleppen naar beneden te takelen, waar ze door medewerkers van het Zuiveringsschap Rivierenland werden gemonteerd. I.v.m. de lage waterstand in de Waal was dit een goed ogenblik om de kleppen te vervangen. zie de foto’s