4 oktober 2009

Ziekenzondag in Ooij

Zondagmorgen werd in het dorpshuis De Sprong te Ooij een speciale "ziekenzondagsmis" gehouden. Deze mis werd georganiseerd door de KBO uit Ooij, i.s.m. de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en de Parochie St. Hubertus. De mis werd voorgegaan door pastoor Theo Dohmen en diaken Henk Nieuwenhuis. Voor elke bezoeker was er koffie met krentenbrood en een volgende consumptie, terwijl er bij het weggaan voor elke bezoeker een zonnebloem was. zie de foto’s