4 oktober 2009

Politie vrijwilligers krijgen penning

In het kader van het 60 jarig bestaan van het instituut Vrijwillige Politie en gezien de bijzondere maatschappelijke bijdrage is door de Raad van Hoofdcommissarissen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten om de eerste "Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning" uit te reiken aan alle vrijwillige politieambtenaren in Nederland. Het District Tweestromenland van de Regiopolitie Gelderland-Zuid deed dit op vrijdag 2 oktober in Winssen, waar de vrijwilligers, samen met hun chefs en instructeurs aanwezig waren in Gasterij de Arend. De adjunct Districtschef, Richard Couwenberg, reikte persoonlijk de medaille uit aan deze vrijwilligers, waarvan een behoorlijk aantal uit Ubbergen, Groesbeek en Millingen afkomstig is. zie de foto’s