28 mei 2009

Koningin Beatrix schrijdt over De Horster vendels

Tijdens het staatsbezoek van de Chileense president Michelle Bachelet aan Nederland deze week, werd ook een bezoek gebracht aan Kasteel Doorwerth. Daar werd zij, samen met koningin Beatrix en prinses Maxima, met in hun kielzog diverse andere hoogwaardigheidsbekleders, verwelkomd door leden van de Gelderse Schuttersfederatie. Via een erehaag van vendeliers en muzikanten, betraden koningin Beatrix en president Michelle Bachelet het kasteel, nadat ze eerst over de vendels van schutterij Sint Hubertus uit De Horst, Groesbeek waren geschreden. Na de lunch in het kasteel vertrokken ze vervolgens weer per helicopter, waarna ook het officiële staatsbezoek was afgesloten. zie de foto’s


door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)
GROESBEEK/ DOORWERTH – Wat mag de schutterskoning van Sint Hubertus in De Horst wel, wat prinses Máxima ab-so-luut niet is toegestaan? Dat werd gistermiddag duidelijk tijdens het staatsbezoek van de Chileense president Michel­le Bachelet aan Nederland, waarbij zij begeleid werd door koningin Beatrix én prinses Máxima. Na een bezoek aan Wageningen stond op Kasteel Doorwerth rond het mid­daguur een chique lunch gepland. Daarbij mochten ook de vende­liers van Sint Hubertus acte de pré­sence geven.
„Wij hebben een erewacht ge­vormd bij de ingang van het kas­teel”, vertelt vendelier Patrick Rut­ten. „Iedereen die vrij kon krijgen, was er vandaag bij, want dit is na­tuurlijk wel bijzonder. Er waren nog meer korpsen van de Gelderse­federatie aanwezig. Wij hebben ons vendels op de ophaalbrug ge­legd, zodat de koningin en de presi­dent er overheen konden schrij­den.”
Lopen over vendels is maar voor enkele hoogwaardigheidsbekle­ders toegestaan. „Vertegenwoordi­gers van de wereldlijke overheid mogen er bij hoge uitzondering overheen”, legt Patrick Rutten uit. „ De koningin van Nederland en de president van Chili horen daar dus ook bij. Maar ook onze eigen schutterskoning in De Horst krijgt die eer toebedeeld. Maar prinses Máxima mag dat weer niet. Ze wachtte ook netjes, zodat we onze vendels weer op konden pakken.”
Na het vormen van de erewacht, kregen de hoogwaardigheidsbekle­ders ook nog een vendelhulde op de binnenplaats van het kasteel van Sint Hubertus en collega-korp­sen. „We hebben daar gistermor­gen nog even snel voor geoefend”, vertelt Patrick Rutten. „Niet vaker hoor, want die hulde is eigenlijk dezelfde als onze eigen schutters­koning altijd krijgt. Het ging hart­stikke goed.” Patrick is vooral apetrots op zijn 9-jarige zoon Brian, die de jongste vendelier was die gisteren aantrad. „Hij heeft ook nog een mooi ca­deau gekregen van de chauffeur van de koninklijke bus: een speld­je met de vlag van Chili en Neder­land”, aldus Patrick.
Daarmee was de Groesbeekse ver­tegenwoordiging bij het staatsbe­zoek nog niet op. Toen even later de Chileense president Michel Ba­chelet met koningin, prinses en zestig andere gasten aan ging zit­ten aan het staatsbanket, wachtte haar ook nog een Groesbeekse wijn. „Wij hebben 60 flessen van onze Cabernet Blanc geleverd bij het voorgerecht”, vertelt Freek Ver­hoeven van het Groesbeekse wijn­huis de Colonjes.
„Volgens mij is het de eerste keer dat er bij zo’n staatsbanket Neder­landse wijn is geserveerd, al weet ik dat niet helemaal zeker. Dat is toch een hele eer, zeker bij het be­zoek van een president uit Chili. Dat wordt in de wereld toch wel gezien als het grootste nieuwe wijnland. Ze maken daar heel mooie wijnen.”
De Groesbeekse Cabernet Blanc paste uitstekend bij de zeetong die als voorgerecht werd geserveerd voor mevrouw de president en de andere lunchgasten. Freek Verhoe­ven leverde ook 60 flessen van de rode Regent Barrique, die werd ge­schonken bij het hoofdgerecht (Texels lam).
Na de lunch stapten de staatshoof­den in een helikopter.

Koninklijk staatsbezoek schrijdt over Gelderse vendels (Bron: Schutterij Sint Hubertus de Horst)

Tijdens het staatsbezoek van de Chileense Presidente Michelle Bachelet aan Nederland, heeft zij samen met Hare Majesteit, Koningin Beatrix over de vendels geschreden van de schutterijen en gilden, bij haar bezoek aan de Provincie Gelderland.
De Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus had de eer om in samenspraak met de Commissaris van de Koningin van Gelderland, Clemens Cornielje, tevens beschermheer van de federatie, een ontvangst te regelen voor het staatsbezoek op het kasteel Doorwerth, middenin de provincie.
Ruim 30 vendeliers, schutters en tamboers staan in de houding op de allee naar het kasteel als de Koninklijke bus arriveert. De vendels wapperen strak in de wind. Na de begroeting van de commandant, worden de vendels gepresenteerd voor het koninklijk bezoek. De herauten te paard schallen hun trompetten en de gildetrommels roffelen tijdens de passage van het bezoek.
Op de brug van het kasteel leggen vervolgens een tweetal vendeliers hun vendel op de grond, als teken van het hoogste eerbetoon wat schutterijen en gilden kunnen geven.
Allen Hare Majesteit Koningin Beatrix en de Chileense presidente hebben de eer om over de vendels, het kasteel te betreden.
Een symbolisch, traditioneel gebaar wat alleen aan Geestelijke en Wereldlijke overheden toekomt. Dat is nu eenmaal de traditie en zo wordt ook daar heden ten dage nog een invulling aan gegeven.
Op het binnenplein begint vervolgens de muziek te klinken van de Heelsumse harmonie. Zij begeleiden het vendelzwaaien van de vendeliers uit Etten. En natuurlijk werd het vendel gezwaaid voor God, Koningin en Vaderland. Een traditie die schutterijen en gilden veelal jaarlijks uitoefenen tijdens hun schuttersfeesten en bij speciale gelegenheden.
En voor veel schutters en vendeliers was het vandaag zo’n speciale dag waar iedereen wel een dagje verlof voor over had. Nog nooit eerder mochten zij, Hare Majesteit Koningin Beatrix vergezeld door Prinses Maxima en een President, om deze wijze ontvangen in Gelderland. De Koningin gaf bij het weggaan uit het kasteel duidelijk aan dat zij zeer onder de indruk was van de speciale ontvangst en begeleiding.