7 mei 2009

Oude Waal Natuurparadijs

De Oude Waal is al jaren bekend als één van de prachtige natuurgebieden in de Ooijpolder. A.s. zondag, 10 mei wordt er rond dit unieke stukje natuur een publieksdag georganiseerd tijdens de World Migratory Bird Day. De natuurliefhebbers willen hun enthousiasme delen met de Ooijpolder-recreanten. Van 10-16 uur bemannen ze een standje langs de dijk ter hoogte van de afslag naar de Vlietberg. Voor wie interesse heeft is er informatie over het waterpeil, de bijzondere natuur resultaten en de toekomst van het gebied. Maar het allerleukst zijn de gratis fiets- en wandelexcursies onder leiding van gidsen met telescoop. Iedereen is welkom om mee te doen. De excursies starten regelmatig na elkaar. Een unieke kans dus om veel mooie vogels te zien. Op bijgaande foto hebben medewerkers van Staats- bosbeheer zojuist weer de nestvlotjes, waar de Zwarte Stern op kan broeden, in de Oude Waal gelegd. zie de foto’s


PERSBERICHT

Waar in Nederland zie je dit?

Oude Waal natuurparadijs
Op nauwelijks een kilometer van de Waalkade vind je nu de mooiste moerasparel van de hele regio: de Oude Waal. De waterstand is perfect voor paaiende vissen. De broedvogels die van natte en zompige omstandigheden afhankelijk zijn, vinden hier een paradijselijke situatie. De spiegelende, ondiepe watervlakte trekt duizenden trekvogels aan om na een lange reis op krachten te komen. Zelfs bevers laten zich vaak observeren. Hier moet je zijn om bijzondere soorten te zien. Maar ook zonder speciaal oog voor flora en fauna zie je in één oogopslag hoe fantastisch de Oude Waal er bij ligt. Waar in Nederland zie je dit?

Waterpeil cruciale factor
Na een lange periode van agrarisch waterpeilbeheer is nu eindelijk een natuurlijk peilbeheer mogelijk. De agrariërs zijn uitgekocht, nu mag de natuur regeren.
Staatsbosbeheer heeft onlangs tijdens een hoogwatertje de natuur een handje geholpen en via het sluisje water ingelaten in de Oude Waal. Daarna is de sluis weer dicht gedraaid en regeren verdamping en wegzijging over de plas. Het waterniveau zakt nu ongeveer 1 cm per dag. Flora en fauna hebben maandenlang profijt van de drasse situatie. Waar zie je tegenwoordig nog een hoog waterpeil in het voorjaar? Bijna overal in ons land wordt het water snel afgevoerd ten behoeve van de landbouw. In de Oude Waal kunnen we nu eindelijk weer zien hoe uitbundig de natuur reageert als ze weer natte voeten heeft. Nijmegen boft met zo’n parel om de hoek.

Publieksdag zondag 10 mei
Natuurliefhebbers zijn zo verrukt over deze nieuwe situatie dat ze op zondag 10 mei een publieksdag organiseren. Zij willen hun enthousiasme delen met de Ooijpolder-recreanten. Van 10-16 uur bemannen ze een standje langs de dijk ter hoogte van de afslag naar de Vlietberg. Voor wie interesse heeft is er informatie over het waterpeil, de bijzondere natuurresultaten en de toekomst van het gebied. Maar het allerleukst zijn de gratis fiets- en wandelexcursies onder leiding van gidsen met telescoop. Iedereen is welkom om mee te doen. De excursies starten regelmatig na elkaar. Een unieke kans dus om veel mooie vogels te zien.

World Migratory Bird Day
10 mei staat wereldwijd in de spotlight als World Migratory Bird Day. 2009 staat in het teken van obstakels en barrières voor trekvogels. De natuurliefhebbers in de Ooijpolder willen een positieve draai geven aan dit thema. Juist door te laten zien hoe bij de Oude Waal het herstel van de natuurlijke waterstand nieuwe kansen biedt aan de vogels, hopen ze de gezaghebbende instanties te inspireren en het grote publiek bewust te maken.
Alle vogelwaarnemingen van de Oude Waal van vandaag worden verzameld op een totaallijst, die op de website www.vogelwerkgroepnijmegen.nl wordt geplaatst.

Organiserende clubs
De publieksdag op 10 mei wordt georganiseerd door ARK Natuurontwikkeling (www.ark.eu), Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen (www.vogelwerkgroepnijmegen.nl), IVN Rijk van Nijmegen (www.ivn.nl/rijkvannijmegen/) , Flora-&Fauna-werkgroep Gelderse Poort (www.geldersepoort.net)