6 mei 2009

Nationale Dodenherdenking in Leuth

Met een Eucharistiering, met als voorganger Pastoor Dohmen, begon de Dodenherdenking Leuth op het Kerkplein. Er was muzikale medewerking van Fanfare D.E.S. , het Groot Gemengd Koor en Les Allouettes. Ook werd er aandacht geschonken aan de situatie op dit moment in de hele wereld. De 7 bloemstukken werden gelegd door de Fam. Gerritzen, Fam. Jurrius, Fam. Awater, Fam. Jansen-Driessen-Hubbers, Oud Indie Veteranen, Leuthse Gemeenschap en door Weth. Barber namens het College van B & W. Mevr.Barber sprak ook namens B & W van de gemeente Ubbergen. Met een ruime belangstelling kan het 4 mei Comite terug kijken op een geslaagde herdenking.
De 9 foto’s zijn gemaakt in samenwerking met Jos Zegers en Ton Rutten uit Leuth.

Wim Megens.

zie de foto’s