6 mei 2009

Jan Benedictus uit Ooij overleden.

Dinsdagavond, 5 mei, is op 65 jarige leeftijd Jan Benedictus uit Ooij thuis overleden. Jan was sedert december 2007 ziek en wist dat hij niet meer beter kon worden, maar hij heeft toch gestreden voor een waardig voortzetting van zijn leven. Maar op 5 mei is hieraan een einde gekomen en is Jan in zijn woning aan de Ooijse Bandijk 90 in Ooij overleden. Jan was o.a. ledenadministrateur van het Hoogwaterplatform en penningmeester van de Belangenvereniging van Monumenteneigenaren. Ook was hij jarenlang het gezicht van de schaakclub uit Millingen aan de Rijn.  In zijn werkzame leven was Jan leraar Natuur- en Scheikunde aan het ROC in Arnhem. De crematieplechtigheid zal a.s. zaterdag 9 mei om 15.00 uur plaats vinden in de grote aula van het crematorium Rijk van Nijmegen in Beuningen. Jan is thuis, waar a.s. vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. Wij wensen zijn vrouw Mieke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.


090509
Zaterdagmiddag heeft in het crematorium te Beuningen onder enorme belangstelling de herdenkingsbijeenkomst van Jan Benedictus plaats gevonden.