30 april 2009

Bijzondere vogels in de Ooijpolder

Johan Bekhuis ontdekte woensdagmiddag een paartje, voor deze streek heel bijzondere vogels in de Kaliwaal nabij de Driedijk in Leuth. Het bleek te gaan om de Steltkluut, waarvan een mannetje en een vrouwtje driftig aan het fourageren waren. De Steltkluut is een zuidelijke soort die vooral in moerasgebieden rond de Middellandse Zee voorkomt. Het is een prachtig zwart-wit getekende vogel met knalrode stelten. Het zwart bevindt zich op de kop en op de mantel. Van alle Europese steltlopers heeft hij veruit de langste poten. Door deze karakteristieke kenmerken is het een gemakkelijk te herkennen vogel. De beide Steltlopers bevonden zich overigens in gezelschap van 2 Lepelaars, een Tureluur en een Groenpoortruiter. zie de foto’s

In sommige voorjaren schieten enkele steltkluten door naar Nederland en soms komen ze hier zelfs tot broeden. Dat gebeurt met name in de Zeeuwse Delta.
In het rivierengebied en ver landinwaarts worden ze hoogst sporadisch gezien. De waarneming bij de Kaliwaal is dus heel bijzonder. En des te bijzonderder omdat het om een mannetje en vrouwtje lijkt te gaan (mannetje heeft een diepzwarte mantel, vrouwtje heeft een bruin getinte mantel). (Aldus Johan Bekhuis)